Događaji · IT

Kako doći do optimalne organizacije u radu sa poslovnim procesima?

Preduzeće Comtech iz Ljubljana i njihov partner Tetrada d.o.o. iz Beograda pripremili su stručnu prezentaciju (seminar) u Privrednoj komori Srbije, koja nosi radni nazivom “Kako doći do optimalne organizacije u radu sa poslovnim procesima?“. Seminar će se održati sutra, 11. 03. 2008. u periodu od 10 do 15 časova, u Beogradu, a na prezentaciji biće prikazana  demonstracija rešenja iz oblasti elektronskog arhiviranja dokumenata i uspostavljanja elektronskih procesa uz primenu workflow logike na konkretnim zadacima.

Više informacija na telefon 011 26 48 304.

Leave a Reply