IT

Kampanja podizanja svesti o značaju standardizacije

Seminar koji je organizovan u RPK Niš, pored opštih pitanja o standardizaciji, pružio je odgovore na pitanja o novim standardima za zavarivanje, direktivama za mašine, kao i merenju buke koju stvaraju mašine i deklarisanju mašina prema njenoj emisiji
Seminar “Kampanja podizanja svesti o značaju standardizacije“, organizovan u Regionalnoj privrednoj komori Niš, pružio je odgovore na pitanja koje su koristi od standardizacije, zašto i na koji način učestvovati u nacionalnoj, evropskoj i međunarodnoj standardizaciji, kao i pravni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji. Pored ovih opštih pitanja, na seminaru u Nišu, govorilo se i o temama vezanim za mašine – novim standardima za zavarivanje, direktivama za mašine (harmonizovani standardi – pretpostavka usaglašenosti sa MD 2006/42/EC), kao i merenju buke koju stvaraju mašine i deklarisanju mašina prema njenoj emisiji (harmonizovani standardi – pretpostavka usaglašenosti sa MD 2006/42/EC).

Ovaj jednodnevni seminar u RPK Niš, jedan je iz serije od 15, koji će biti održani u okviru „Kampanje podizanja svesti o značaju standardizacije“ čiji je cilj podizanje nivoa informisanosti i učešća u standardizaciji uopšte, načinu dolaska do informacija o standardima iz pojedinih stručnih oblasti.

Današnji seminar bio je namenjen metaloprerađivačkoj industriji, proizvođačima mašina, uvoznicima, trgovini, potencijalnim izvoznicima za EU, građevinskim firmama, laboratorijama za ispitivanje, ministarstvima i inspekcijskim službama.
Seminar u Nišu, realizovali su Centar za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije, Regionalna privredna komora Niš u saradnji sa Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj, Institutom za standardizaciju Srbije i AFNOR – Assotiation Francaise de Normalisation u okviru realizacije Memoranduma o saradnji na projektu „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“.

Leave a Reply