titus
IT

Kanadski Titus širi poslovanje i na Srbiju u domenu sigurnosnih rešenja

Kanadska kompanija Titus, globalni lider u domenu sigurnosnih rešenja za klasifikaciju, označavanje i kontrolu e-mail poruka i elektronske dokumentacije, na skupu u kanadskoj ambasadi u Beogradu predstavila je svoje poslovne planove u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Titus, koji je u ovom delu Evrope preko Aseka (Asseco) SEE prisutan od 2011. godine, zajedno sa domaćom kompanijom planira da srpskim finansijskim institucijama i državnim organima svojim rešenjima pomogne da efikasnije klasifikuju dokumente i spreče namernu ili nenamernu zloupotrebu poverljivih dokumenata.

titus

“Našim rešenjima moguće je osigurati zaštitu poverljivih podataka, informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti i to u trenutku njihovog kreiranja, automatizovati proces klasifikacije, unaprediti postojeće investicije u softverska i hardverska sigurnosna rešenja, osigurati efikasnu primenu klasifikacione politike na svakom radnom mestu,” izjavio je Tim Apton (Tim Upton), osnivač i generalni direktor kompanije Titus i dodao da “informacije moraju biti kalsifikovane kako bi se identifikovala njihova vrednost, osetljivost, pravni značaj i drugi bitni atributi, da srpske institucije i državni organi planiraju u najskorijoj budućnosti da unaprede ovu oblast, a da je Titus na raspolaganju svojim globalnim znanjem i iskustvom”.

“Odlukom Narodne banke Srbije o minimalnim standardima upravljanja IT sistemima, prepoznate su moguće posledice narušavanja poverljivosti, integriteta i raspoloživosti informacionih dobara i propisano da su finansijske institucije dužne da klasifikuju informaciona dobra i da dosledno primenjuju tu klasifikaciju,” rekao je Vladan Atanasijević, član UO Aseko SEE i dodao da će “zajedničkim nastupom, Titus i Aseko domaćim finansijskim institucijama i državnim organima ponuditi najbolja rešenja u sferi klasifikacije, bezbednosti i upravljanja podacima”.

Državni organi u preko 20 zemalja, kao i 250 velikih kompanija i oko 2 miliona korisnika širom sveta koristi Titusova rešenja. Sigurnosna rešenja ove kanadske kompanije sa sedištem u Otavi našla su primenu u mnogim sigurnosnim strukturama širom sveta, kao što su NATO, Američko ratno vazduhoplovstvo, Britansko ministarstvo pravde, Vojska Koreje, Danska obaveštajna agencija, Ministarstvo odbrane Belgije itd. Reference Titusa, zajedno sa Asekom SEE u Srbiji su Poreska uprava, Elektrodistribucija, Telekom i Novosadske Toplane. U sklopu izrade novog informacionog sistema u Poreskoj upravi, jedan segment je klasifikacija dokumenata i taj projekat je trenutno u toku.

Leave a Reply