IT

Kapsch izgrađuje digitalnu radio mrežu

Kapsch izgrađuje digitalnu radio mrežu za Nexus, jednog od najvećih operatora javnog gradskog prevoza u Velikoj Britaniji. Nova grana poslovanja dobija prvu veliku porudžbinu za implementaciju TETRA tehnologije.

Kapsch CarrierCom proširuje svoje aktivnosti na područje javnog gradskog prevoza, a u poslednje dve godine osnovao je poslovni sektor Javni prevoz. Dugogodišnje iskustvo sa telekomunikacionim sistemima, know-how eksperata Kapsch-a za javni prevoz i ponuđena najsavremenija tehnologija bili su presudni faktori da kompanija sada dobije porudžbinu u vrednosti od 9,5 miliona evra (oko 7,7 miliona funti) za uvođenje digitalne radio mreže zasnovane na TETRA standardu u Velikoj Britaniji. Nalogodavac Nexus je u Njukastlu u Velikoj Britaniji operator najfrekventnije mreže javnog gradskog prevoza izvan Londona. Metro „Tyne and Wear“ godišnje koristi oko 37 miliona putnika. Novi digitalni radio sistem biće instaliran u mrežu podzemne železnice i zameniće postojeći analogni sistem. Ubuduće će doprineti bezbednijem i nesmetanom radu, a stvoriće i osnovu za dalji razvoj ponude usluga Nexus-a. Projekat će se realizovati u okviru obimnog programa modernizacije britanske vlade koji će trajati 11 godina, a koštaće 480 miliona evra (oko 389 miliona funti).

Kapsch-CarrierCom

„Porudžbina Nexus-a do sada je najveća svoje vrste na području poslovanja Javni prevoz, kojim se tek odnedavno bavimo. To je pre svega dokaz da smo na pravom putu sa našom strategijom da naše iskustvo u planiranju, izgradnji i upotrebi komunikacionih rešenja primenjujemo i na operatore javnog gradskog prevoza“, kaže Kari Kapsch, izvršni direktor kompanije Kapsch CarrierCom. Kapsch će za Nexus izgraditi kompletnu mrežu, u kojoj će se primeniti digitalni radio sistem sa trankingom TETRA. Projekat obuhvata izgradnju celokupne infrastrukture, isporuku Cab radija (komunikacioni uređaji, koji se koriste u vozilima), kao i svih terminala za kontrolne centre. Novi komunikacioni sistem će po prvi put ponuditi pokrivenost mreže na celokupnom području rada Nexus-a, a biće znatno snažniji od postojećeg analognog sistema. „Obnova radio mreže u metrou „Tyne and Wear“ predstavlja značajan deo našeg programa modernizacije. Sadašnji analogni sistem, doduše, radi pouzdano, ali će primenom najmodernije digitalne tetra radio tehnologije komunikacioni sistem podzemne železnice biti znatno poboljšan“, objašnjava Rejmond Džonstoun [Raymond Johnstone], rukovodilac šinskog saobraćaja i infrastrukture u Nexus-u.

 


 

Migracija bez ograničenja u tekućem radu

Najveći izazov u ovom velikom projektu je da se uvođenje radio sistema sa digitalnim trankingom u narednih 18 meseci izvede bez ometanja tekućih aktivnosti. U fazi migracije je važno da osoblje može da radi sa obe tehnologije. Sa ukupno 60 stanica, dve linije podzemne železnice ukupne dužine od oko 75 kilometara, 90 vagona i tri ranžirna vozila to zahteva intenzivno planiranje i pripremu.

 

Partnerstvo u inovaciji

Nexus je veoma inovativan operator gradskog prevoza. Tako je ovo preduzeće, kao prvi ponuđač, stavilo akcenat na nestanak prepreka i obezbedilo neprekidan prijem mobilne mreže i interneta na podzemnim linijama. Prebacivanjem komunikacionih sistema na IP zasnovano TETRA rešenje otvaraju se i mogućnosti za druge inovacije.

 

Program modernizacije za obnovu „Tyne and Wear“ metroa starog 34 godine počeo je već 2010. godine. Projekat između ostalog obuhvata i modernizaciju stanica podzemnih železnica i garnitura vozova, implementaciju novog smart-ticket sistema, kao i zamenu esencijalne šinske infrastrukture.

Leave a Reply