IT

Karavan “edukacij@!” stigao u Prijepolje

Karavan „edukacij@!“ juče se zaustavio u Prijepolju i obradovao učenike OŠ „Milosav Stiković“.

Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“ doniralo je ukupno 50 računara, od toga sa 10 računara i 3 štampača je opremljena internet učionica u navedenoj školi, a preostalih 40 računara i 11 štampača raspoređeno je u još 7 škola u Bujanovcu, Leskovcu, Kragujevcu, Kučevu, Tutinu, Šapcu i Prokuplju.

Za besplatni širokopojasni internet priključak u ovim školama pobrinuo se Telekom Srbija.

Da bi sva deca u Srbiji imala adekvatne uslove za informatičku nastavu, neophodno je obezbediti još računara i zato apelujem na kompanije, da slede primer JP PTT Srbija i ostalih društveno odgovornih kompanija koje su se priključile akciji“ – izjavio je Viktor Štrbac – šef službe za odnose sa medijima Telekoma Srbija.

Generalni direktor JP PTTsaobraćaja Srbija, Goran Ćirić podsetio je da se “znanje, u XXI veku, u eri elektronskih komunikacija, ne može sticati bez dodatne pomoći tehnike. Računari su sredstvo čija je svrha da sačuva ljudsko znanje, da komunikaciju među ljudima ubrza, pojednostavi i olakša, baš kao i Pošta, koja takođe povezuje ljude u najrazličitijim krajevima sveta. Nadamo se da će računari koje Pošte Srbije, sa neizmernom srećom i velikim zadovoljstvom, daruju deci ove škole, pomoći da mališani još bolje ovladaju novim tehnologijama i steknu nova saznanja krstareći informatičkim autoputevima i pretražujući riznice znanja interneta. “

Do sada je Telekom Srbija uveo besplatni internet u više od 1400 škola.

Akcija E-dukacij@, pored uvođenja interneta u sve osnovne i srednje škole u Srbiji podrazumeva i zaštitu dece od neprimerenih sadržaja na internetu.

Nakon donatorskog skupa, održanog u Beogradu, pored 100 računara kojima je Telekom Srbija opremio 11 škola u Srbiji, donatori su opremili dodatnih 40 škola sa 480 računara.

Leave a Reply