IT

Karijera u HP-u

HP, jedna od vodećih IT kompanija u svetu, traži najbolje ljude sa najboljim idejama. Stoga se veoma trudi da pružimo najbolje uslove za rad: da privuče i zadrži najtalentovanije, pomažući zaposlenima da ostvare svoj puni potencijal.

Njihov zadatak je da pomoću tehnologije oslobode potencijal koji postoji u svakom pojedincu i svakoj firmi. Širom Evrope, Bliskog Istoga i Afrike (EMEA), zaposleni u HP-u dele resurse i ulažu zajedničke intelektualne napore radi rešavanja poslovnih problema i ostvarivanja ličnih ciljeva. Svaki pojedinac ceni se po svom umeću, iskustvima i perspektivi.

HP koristi ideje da tehnologiju učini korisnom svakome. Stoga svakog, na svakom nivou, na svakom položaju, podstiče da podeli svoje ideje. U HP-u smatraju da se sve može ostvariti ako u to zaista verujete, i spremni su da ulažu u vaše ideje da bi promenili živote i načine poslovanja.


Rad kao nadahnuće

Slika dve dame koje sede za stolom i piju kafu
 

U radnu kulturu HP-a spadaju timski rad i inovacije. Zajedničkim radom stvaramo kompaniju koja razmišlja maštovito, dela odlučno, a rezultate postiže brzo.

Kakav god tehnološki napredak HP predvodio, naša politika je uvek okrenuta ljudima, usredsređena na obuku i razvoj. HP svoje zaposlene neprestano stavlja u kontakt s novim tehnologijama i rešenjima.

Na našoj, u industriji vodećoj Internet lokaciji posvećenoj obučavanju, zaposleni mogu da odaberu kurseve obuke u skladu s potrebama poslovanja i/ili ličnim interesom. HP podstiče zaposlene da planiraju i slede individualne puteve razvoja, o čemu razgovaraju sa svojim menadžerima, koji daju svoju saglasnost. Interna dodela radnih mesta omogućava ljudima u HP-u da u karijeri napreduju širom sveta, stvarajući nove prilike za rast i razvoj.

Ravnoteža između rada i života

Ravnoteža između rada i života znači da ljudi u određenoj meri kontrolišu kada, gde i kako rade. HP shvata da postoji više načina da se neki posao obavi.
Gde su poslovne potrebe takve, a lokalni zakoni to dozvoljavaju, HP nudi fleksibilne uslove rada svim svojim zaposlenima, uključujući:

Fleksibilno radno vreme: U većini zemalja, zaposleni mogu otpočeti osmočasovni radni dan u različito vreme tokom dana.

Skraćeno radno vreme: Tamo gde je to moguće, zaposleni mogu raditi sa skraćenim radnim vremenom; radni sati mogu se grupisati u određene dane, ili rasporediti tokom sedmice.

Deljenje posla: Moguće je da zadatke i odgovornosti jednog punog radnog mesta podele dva zaposlena radnika. Ovu mogućnost HP pruža i menadžerima na najvišim položajima.

Rad na daljinu: Pod izvesnim okolnostima, zaposleni u HP-u mogu da rade od kuće, iz poslovnih i ličnih razloga.

Mobilnost: HP često zaposlenima pruža fleksibilnost koja im je potrebna da bi prilagodili mesto i vreme svog rada tako da neke od svojih zadataka mogu da obave i van svoje primarne radne lokacije u HP-u

Konačno, HP-ov fleksibilan pristup radu omogućava našim zaposlenima da pronađu sopstvenu ravnotežu između rada i potreba ličnog života.

Recite nam šta vi mislite

HP se oslanja na povratne informacije kako se ne bismo udaljili od kulture koju usađujemo našim zaposlenima. HP ima “Politiku otvorenih vrata” koja obezbeđuje da komunikacija teče po svim nivoima kompanije, da se čuje svačiji glas, i da se problemi brzo prepoznaju i reše.

U svom godišnjem upitniku „Glas radne snage“ HP ocenjuje posvećenost zaposlenih i identifikuje oblasti u kojima su moguća poboljšanja. Ove godine taj upitnik popunilo je osamdeset jedan odsto zaposlenih. Na osnovu rezultata rukovodioci će uobličavati planove rada.

Upošljavamo naše razlike

Dve devojke se grle i smeju
 

Pod raznolikošću HP podrazumeva postojanje velikog broja osobenih pojedinaca na radnom mestu, na tržištu i u zajednici –  uključujući muškarce i žene različitih nacionalnosti, kultura, etničkih grupa, generacija, iskustava, umeća i sposobnosti, uključujući sve one jedinstvene razlike koje sve nas čine onakvima kakvi jesmo. Upravo nas raznolikost čini inovativnom kompanijom. Širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike, HP upošljava naše razlike kako bi do svakoga doprla snaga tehnologije na tržištu, na radnom mestu i u zajednici.

U HP-u su dobrodošli diplomci iz raznih studijskih disciplina, baš kao i iskusni profesionalci. HP-ova filozofija nagrađivanja je jednostavna: mi cenimo i nagrađujemo izvanredna dostignuća. Budite spremni za raznoliko, kreativno i globalno okruženje. A ako imate sjajne ideje, kontaktirajte nas — da ih sprovedemo u delo.

Leave a Reply