E-servisi · IT

Katalog organa javne vlasti

Služba Poverenika za informacije od javnog značaja objavila je na svojoj internet prezentaciji Katalog organa javne vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Katalog u ovoj fazi sadrži podatke za 10850 subjekata, s tim da je taj broj podležan promeni, jer se očekuju nove izmene u skladu sa setom novih zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi.

Za izradu Kataloga Služba Poverenika je koristila najrazličitije izvore informacija, obzirom da se nisu svi organi vlasti odazvali zahtevu Poverenika i dostavili neophodne podatke za izradu Kataloga. Katalog nema konstituitivni već praktični, informativni karakter. Druga faza dorade Kataloga obuhvatiće i elektronske adrese organa.

Leave a Reply