IT

KING ICT potpisao ugovor o saradnji sa firmom IDS Scheer

Kompanija KING ICT, koja ima poslovnicu i u Srbiji, potpisala je ugovor o saradnji sa kompanijomIDS Scheer, vodećim svetskim dobavljačem softverskih alata, rešenja i usluga za Business Process Management

Svojom jedinstvenom ARIS Platform IDS Scheer nudi integrisani portfelj rešenja za strategiju, dizajn, uvođenje i kontrolu poslovnih procesa za korporacije i javni sektor. Danas 3000 zaposlenih kompanije IDS Scheer radi za 7000 klijenata, korisnika ARIS Platform u više od 70 zemalja sveta.

Business process management danas je prepoznat ne više kao trend, već kao nužnost za svaku kompaniju koja želi dugoročni uspeh na tržištu. Dugoročni uspeh u poslu zavisi pre svega o sposobnosti brze reakcije na promene tržišnih uslova. Samo u slučaju da je neizostavno upravljanje promenama zasnovano na celovitom upravljanju poslovnim procesima (Business process Management – BPM), korporativni donosioci odluka mogu analizom toka procesa, utvrđivanjem njihovih prioriteta i doprinosa poslovnoj efikasnosti da donose odluke koje će se sigurno pokazati ispravnim. ARIS Platform kompanije IDS Scheer omogućava upravo to – efikasnije donošenje odluka utemeljenih na celovitom upravljanju poslovnim procesima.

KING ICT kao sistem integrator sa dugogodišnjim iskustvom u savetodavnim uslugama, vidi saradnju sa IDS Scheer kao izvrsnu dopunu postojećeg porftolija savetodavnih usluga, razvoja aplikativnih rešenja i poslovnih rešenja. Kroz savetodavne usluge u poslovnim procesima, naši konsultanti daće dodanu vrednost na drugim savetodavnim angažmanima te ponuditi know-how specifičan za pojedine tržišne vertikale. Poslovni benefiti holističkog pristupa u savetodavnim angažmanima omogućiće klijentima brže dostizanje cilja te lakše mjerljive benefite“, izjavio je Saša Bart, voditelj Sektora poslovne integracije KING ICT-a.

Leave a Reply