IT

KING ICT u Makedoniji isporučio veliki projekt za Ministarstvo informatičkog društva

Kompanija KING ICT, vodeći regionalni sistem integrator, u Makedoniji je za Ministarstvo informatičkog društva implementirala rešenje na kom će se bazirati informatizacija Republike Makedonije.

Prvobitno je projekat bio namenjen Ministarstvu obrazovanja za proces testiranja učenika na testovima za državnu maturu, ali uvidelo se da platforma može pokrivati i potrebe svih ostalih ministarstava za projekte koje makedonska Vlada namerava da sprovede u skorije vreme, a to su projekti e-Vlada, e-Građani, e-Business, e-infrastruktura i e-sigurnost.

Posebnost celog projekta nalazi se u tome što platforma omogućava velikom broju korisnika da u isto vreme pristupe aplikaciji, što omogućava administraciji da funkcioniše kao jedinstveni sistem, a ne više odvojenih nepovezanih sistema. Softver je baziran na open-source rešenju, dok se hardverski deo oslanja na svetski proverena mrežna i serverska rešenja, sisteme za čuvanje podataka i virtualizacijska rešenja iz porftolija KING ICT-a.

„ Projekat ima poseban značaj za KING ICT u Makedoniji, sa obzirom da smo nakon brzo nakon otvaranja firme u Makeodniji, uspeli da implementiramo projekat koji je od strateškog interesa za makedonsku Vladu, a KING ICTu omogućio je izgradnju lokanih kompetencija i referencu na kojoj možemo dalje da gradimo naše poslovanje u Makedoniji., naglasio je Aleksandar Trajkov, direktor KING ICT Makedonija.

Leave a Reply