IT

Knjiga: Konfigurisanje Windows Vista klijenta

Ovih dana, uporedo sa novim ciklusom specijalističkih kurseva za Windows Vistu i Windows Server 2008, izašla je knjiga – udžbenik za pripremu ispita 70-620: Konfigurisanje Windows Vista klijenta.

Knjiga namenjena je profesionalcima za podršku informacionih tehnologija (IT), koji podržavaju operativni sistem Windows Vista u širokom spektru okruženja i koji nameravaju da polažu ispit Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 70-620.

Podrazumeva se da pre nego što počnete da je koristite, treba da posedujete solidnu osnovu u poznavanju operativnih sistema klijenata Microsoft Windowsa, kao i uobičajenih internet tehnologija.

Leave a Reply