Događaji · IT

Kompanija Algotech je unapredila kontakt centar Banca Intesa-e

NOVI KLIJENT SERVIS ZA 900 000 ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Kompanija Algotech je instalirala novi kontakt centar u Banca Intesa, vodećoj banci na Srpskom tržištu, primenjujući najnoviju i najsavremeniju tehnologiju. Zahvaljujući iskustvu u implementaciji rešenja za kontakt centre, sa više banaka u regionu, kompanija Algotech je bila uključena u planiranje procesa od samog početka.

Banca Intesa je vodeća banka u segmentu poslovanja sa privredom, a plan je da do kraja 2008. godine postane lider i u segmentu poslovanja sa stanovništvom. “S obzirom da Banca Intesa ima veoma ambiciozne planove za budućnost i da trenutno operateri kontakt centra imaju više od 4000 poziva dnevno, kompanija Algotech je bila u obavezi da obezbedi najpouzdanija i najbezbednija telekomunikaciona rešenja koja se u ovom trenutku mogu naći na svetskom tržištu. Rezultati unapređenja kontakt centra su pre svega poboljšanje nivoa usluge i sniženje troškova.“ Rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech Srbija.

Ovako unapređen, kontakt centar Banca Intesa pruža klijentima veliki broj novih mogućnosti. Na primer, oni mogu da kontaktiraju operatere Banca Intesa u bilo kom trenutku, 24/7, koristeći bilo koji od kanala komunikacije. Kontakt centar omogućuje, takođe, da se klijent koji zove identifikuje na osnovu telefonskog broja sa koga zove, tako da operater o njemu može da dobije dodatne informacije koje će mu pomoći da obavi poziv za kraće vreme. Svi razgovori se snimaju, a glasovi se klasifikuju i arhiviraju, što znatno povećava efikasnost ali i sigurnost i bezbednost sistema.

Implementacija novih komunikacionih rešenja omogućila je uvođenje novih usluga kao što su telefonsko bankarstvo i govorni automat. Korišćenjem usluga telefonskog bankarstva klijenti su u mogućnosti da plaćaju mesečne račune, izmiruju obaveze po kreditnim karticama, kupuju i prodaju devize.

“Kompanija Algotech nije samo obezbedila i instalirala savremenu opremu, već nam je omogućila merenje produktivnosti operatera, bolje planiranje smena i bolje iskorišćenje vremena operatera. Implementirana rešenja, CTI integracija pre svega, dovela su do značajnog povećanja produktivnosti i većeg zadovoljstva zaposlenih. Važno je napomenuti da su poslovni ciljevi projekta prevaziđeni, nivo usluga je konstantno iznad 80%, a nivo korišćenja govornog automata je povećan za 50%, što je daleko iznad očekivanja ” rekao je Aleksandar Cucurević, Contact Center Manager u kompaniji Banca Intesa.

Leave a Reply