IT

Kompanija Cisco uključena među 30 kompanija berzanskog indeksa – Dow Jones

Kompanija Cisco je uključena u Dow Jones Industrial Average – jedan od nekoliko berzanskih indeksa koje je napravio Charles Dow, urednik Wall street journal u 19. veku i suosnivač Dow Jones kompanije.

Indeks je sačinjen kako bi se merilo napredovanje industrijskog sektora američkog berzanskog tržišta. Sastoji se od 30 kompanija koje su među najvećim i najšire posedovanim kompanijama u SAD čijim se deonicama trguje na berzi.

Cisco veruje da uključivanje kompanije u ovaj indeks pokazuje ne samo njenu ulogu predvodnika razvoja širenja tehnologije, već i koliko su Internet i umrežavanje značajno transformisali način na koji se kompanije i korisnici povezuju, komuniciraju i sarađuju.

Leave a Reply