IT

Kompanija Intel uvodi e-Learning modela učenja u makedonske škole

Obrazovna inicijativa obuhvataće obuku nastavnika, sadržaje namenjene lokalnom tržištu i obezbeđivanje računara

Kompanija Intel Corporation i Vlada Republike Makedonije potpisale su dva nova ugovora kako bi u školama pomogle razvoj modela obrazovanja e-Learning, postavljajući standarde razvoja obrazovnih tehnologija u regionu Balkana.

Zajedničku inicijativu predstavili su danas Džon E. Dejvis, potpredsednik kompanije Intel i generalni direktor programa Intel World Ahead, Nikola Todorov, ministar obrazovanja i nauke i Ivo Ivanovski, ministar informacionih tehnologija. Podrška kompanije Intel obuhvataće obuku 1.000 nastavnika, lokalizaciju i licenciranje materijala namenjenih toj obuci, obezbeđivanje priručnika za nastavnike i obuku vodećih trenera za organizovanje programa širom Makedonije. Komapnija Intel će takođe obezbediti licence koje omogućavaju školama da koriste sadržaj i softver preko Intel® skoool™ sistema učenja i nastavne tehnologije, interaktivnog izvora za učenje matematike i prirodnih nauka, zasnovanog na internet multimedijalnim sardžajima.

Obuka nastavnika i obezbeđivanje sadržaja predstavljaju nastavak planova vlade da uvede kompjutere u škole. Trenutno je u procesu uvođenje 53.000 Intel classmate računara koji će svim osnovcima od prvog do trećeg razreda obezbediti pristup i rad na računarima. Classmate računari imaju sve potrebne opcije, kompaktni su i dizajnirani da promovišu interaktivni, zajednički rad nastavnika i učenika, a mogu se pronaći po povoljnim cenama. Ovaj program takođe obuhvata i 22.000 ASUS Eee računara* — netbuk računara zasnovanih na Intel® Atom™ procesorima — namenjenih nastavnicima koji rade sa decom od prvog do osmog razreda.

„Komapnija Intel u potpunosti podržava dugoročne obrazovne planove Republike Makedonije,” izjavio je Dejvis, koji je u poseti Makedoniji kao predstavnik programa Intel World Ahead. „Vlade je posvetila posebnu pažnju e-Learning sistemu učenja namenjenom mladim ljudima, i to treba da posluži kao primer ostalim zemljama u regionu. Investicija u veštine 21. veka doprineće podizanju globalne konkurentnosti za naredne generacije.”

„Velika nam je čast što smo prva zemlja na Balkanu koja je prihvatila i uvela ovakvu vrstu obrazovne inicijative”, izjavio je Todorov. „Neprekidna saradnja između kompanije Intel i Makedonije pomaže nam da ojačamo svoj obrazovni sistem – dobro obučeni nastavnici, jak portfolio i vrhunska kompjuterska tehnologija.”

Ivanovski je takođe dodao: „Ova poboljšanja će biti nagrada za naše učenike i predstavljaće dugoročnu korist za našu zemlju dok napredujemo ka ekonomiji zasnovanoj na znanju.”

Sporazum koji je danas potpisan nastavak je postojeće saradnje kompanije Intel i Makedonije i predstavlja zajednički interes za unapređenje obrazovanja. Makedonska Vlada shvata važnost informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju i smatra ih prioritetom za dva miliona stanovnika Makedonije. Raniji napori za unapređenje kvaliteta obrazovnog sistema u Makedoniji obuhvataju uspešan pilot program predstavljen 2007. godine – upotreba classmate računara u školama. Pilot program, pokrenut od strane kompanije Intel u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Akademijom za obrazovni razvoj (AED).

Obrazovna rešenja e-Learning sprovode IT kompanije na Balkanu, obezbeđujući na taj način ekonomski razvoj regiona. Kompanija Intel takođe podržava ekonomiju Balkana obezbeđivanjem lokalno značajnih referentnih rešenja obrazovnih sistema kroz Intel® Learning Series, zbirku hardvera, softvera i namenskih obrazovnih usluga.

Očekuje se da će uvođenje ove vrste računara biti završeno do januara, nakon čega će postati sastavni deo svakodnevnog rada. Vlada takođe radi na obuci nastavnika kako bi bila obezbeđena efikasna upotreba hardvera i softvera u okviru e-learning modela učenja 1:1.

One thought on “Kompanija Intel uvodi e-Learning modela učenja u makedonske škole

  1. Slobodan Krstic

    SVAKA ČAST MAKEDONCIMA

    Ovo je krupan korak za razvoj informacionog društva, ali i celog društva Republike Makedonije.

    Svaka čast na izuzetnoj STRATEŠKOJ ODLUCI koja će, siguran sam u to, imati dalekosežne POZITIVNE POSLEDICE za razvoj makedonskog društva.

    On-Line obrazovanje je jedini pravi put savremenog obrazovanja. Što pre to shvatimo, kao Makedonci na primer, pre ćemo se priključiti modernom svetu u kome zasigurno vladaju inormaciono-komunikacione tehnologije.

Leave a Reply