IT

Kompanija MFC sarađuje sa udruženjem studenata FONIS

Kompanija MFC, na nedavno održanoj eTALK konferenciji, potpisala je Protokol o saradnji sa Udruženjem studenata informatike FONIS, koji sadrži sve detalje koji definišu razvijanje međusobne saradnje radi ostvarivanja zajedničkih interesa zaposlenih i studenata fakulteta Organizacionih nauka. Protokol o saradnji potpisali su generalni direktor MFC Mikrokomerca Vladislav Miletić i predsednik FONIS-a, Goran Militarov.

Tokom održavanja konferencije, organizatori su podržali i akciju „Sitiniš nije sitnica“- pomoći socijalno zapostavljenoj deci, a u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života koju sprovodi Balkanski fond za lokalne inicijative. Sredstva prikupljena tokom kampanje u celosti će biti upućena lokalnoj fondaciji „Mesečina” iz Subotice, koja u saradnji sa osnovnim školama pravi večernje klubove za decu.

MFC svoj dugogodišnji razvoj bazira kako na primarnoj delatnosti, tako i na konceptu društvene odgovornosti koji podrazumeva dobrovoljno posvećivanje aktivnostima koje izlaze iz okvira osnovne delatnosti, a koje doprinese napretku šire društvene zajednice. MFC spada u red retkih IT kompanija na našem tržištu koja podražava mlade u njihovom profesionalnom razvoju. Jezgro kompanije, i ono što je najbitnije, pokretač razvoja MFC-a čine upravo mladi, školovani i perspektivni ljudi i kao takva predstavlja lep primer drugima u našoj sredini.

Menadžment MFC-a odavno je prepoznao značaj koji mladi imaju u životu zajednice i na osnovu toga daje priliku da njihov kvalitet i potencijal dođu do izražaja. Kao društveno odgovorna firma, MFC stipendira zaposlene i ulaže u njihovo obrazovanje, i na taj način dobija visokokvalitetan kadar koji je ovakvim interaktivnim odnosom motivisan da svoju profesionalnu karijeru ostvari u MFC-u, i u sinergiji sa ostalima doprinese njenom razvoju. Društvena odgovornost naše kompanije predstavlja deo korporativne kulture koja se razvija u sistemu svih vrednosti, ciljeva i aktivnosti koje u tom smislu preduzimamo.

Održivi razvoj predstavlja ideju razvoja koja zadovoljava sadašnje potrebe, ali koja uzima u obzir i potrebe budućih generacija, a koje mi u MFC-u prepoznajemo i razvijamo. Odgovorno poslovanje, u tom smislu, predstavlja jedno od ključnih rešenja za dostizanje održivog razvoja, budući da doprinosi harmonizaciji odnosa između sfere ekonomije, kao glavnog nosioca razvoja, i interesa društva u celini, koji takođe ne smeju biti zanemareni.

Leave a Reply