Događaji · IT

Kompanija SAGA na YU info 2009

YU info konferencija je petnaesti put na Kopaoniku okupila stručnjake iz više oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija iz zemlje i inostranstva.

Na skupu će biti reči o e-Društvu; informacionim sistemima; razvoju softvera i alata; veštačkoj inteligenciji; računarskim mrežama i telekomunikacijama; komponentama, sistemima i inženjeringu; primenjenoj informatici i na kraju o zaštiti podataka i pravnim aspektima.

Na otvaranju konferencije uručeno je pet nagrada. Nagradu za doprinos razvoju YU info konferencije od naučne do poslovne konferencije dobio je Igor Pavlica, izvršni direktor Sage i član upravnog odbora.

Poslednja prezentacija prvog dana bila je “Business process management u savremenim softverskim rešenjima”, koju su ispred preduzeća Saga održali Snežana Ivanović, Nikola Polić, Igor Brnabić i Miloš Savić. Predstavljene su mogućnosti definisanja BPM-a i njegove integracije sa postojećim aplikacijama, sistemima i podsistemima u preduzeću. Dokumentacioni sistem sam po sebi više nije dovoljan već se javlja potreba za definisanjem Business process managementa.

Modeler se sastoji iz tri dela koja omogućavaju definisanje svih poslovnih procesa u preduzeću i njihovu analizu kako bi ih napravili što boljim i funkcionalnijim. Modeler eksportuje poslovne procese u XPDL fajl koji je univerzalan i lako se može integrisati u ostale postojeće sisteme bilo da se radi o DMS-u, ERP-u, BI-u… Naravno postoje i integracione platforme koje povezuju sve aplikacije i omogućavaju razmenu podataka između aplikacija. Sa jedne strane se postavi integraciona platforma koja povezuje npr. ljude i sve postojeće aplikacije, sa druge strane je dokumentacioni sistem koji omogućava čuvanje svih dokumenata u preduzeću.

BPM je pozadina koja omogućava definisanje poslovnih procesa i povezivanje kompletnog poslovanja u preduzeću u jedinstvenu aplikaciju sa jedinstvenim interfejsom. Integracija svih sistema i definisanje poslovnih procesa koji će ih sve povezati, ali uz mogućnost pristupa preko jedinstvenog interfejsa je potrebno jer preduzeća uglavnom koriste različita rešenja za različite potrebe i svaki sistem radi zasebno.

Yu info konferenciju organizuje Informatičko društvo Srbije – društvo za informacione sisteme i računarske mreže, koje se bavi popularizacijom i promocijom savremenih tehnologija. Konferencija se održava od 8 do 11 marta.

Leave a Reply