IT

Kompanija Samsung Electronics najavljuje pokretanje inicijative za ekološko poslovanje do 2013. godine

CIlj kompanije Samsung je da postane vodeća kompanija sa ekološkom organizacijom poslovanja u sklopu vizije „Stvaranje novih vredonosti kroz ekološke inovacije”

Kompanija Samsung Electronics najavila je danas novu ekološku koja obuhvata opsežan niz ciljeva namenjenih promovisanju Samsunga kao vodeće kompanije sa ekološkom organizacijom poslovanja, do 2013. godine.

Sa fokusom na postizanje ekonomskog rasta uz što manju emisiju karbonskih jedinjenja, kompanija je postavila četiri osnovna cilja kao deo svog „Eko-Menadžment 2013” plana. Ciljevi uključuju smanjenje „emisije gasova staklene bašte naspram prihoda ostvarenih prodajom“* iz proizvodnih postrojenja za 50 procenata i smanjenjem ukupne posredne emisije gasova staklene bašte svih proizvoda za 84 miliona tona kroz petogodišnji period do 2013; napor da 100 procenata Samsungovih proizvoda prevaziđe globalne ekološke standarde; investiciju od 5.4 biliona korejskih vona u razne ekološke inicijative i unapređenje „zelenog“ partnerstva sa dobavljačima i partnerima.

Tokom ceremonije u sedištu Samsung Electronics-a u Seulu, čelnici kompanije predstavili su i svoju viziju eko-menadžmenta, “Stvaranje novih vrednosti kroz ekološke inovacije” i slogan programa “Planeta je na prvom mestu”. Sve ovo naglašava posvećenost uprave kompanije da briga o okolini postane prioritet poslovanja i da se, primenjujući tehnologije na inovativan način, postigne rast u skladu sa ekološkim standardima.

“U kompaniji Samsung Electronics, kao vodećoj tehnološkoj kompaniji na globalnom nivou, odgovornost prema okolini je oduvek shvatana veoma ozbiljno. Danas smo posvećeni tome da postanemo uistinu „zelena kompanija“ kojoj će ekološki menadžment biti u samom srcu procesa donošenja poslovnih odluka i opšteg rasta, kaže Zoon-Woo Lee, potpredsenik i generalni direktor kompanije Samsung Electronics.

“Ova ekološka inicijativa obuhvatiće sve naše globalne operacije, nabavni lanac, i kompletan životni ciklus Samsungovih proizvoda. Kroz postizanje ovog cilja, mi nameravamo da predvodimo put ka shvatanju problema zagađenja sa kojima se suočava naša planeta.”

Ekološki plan do 2013. godine uključuje posvećenost:

· Smanjenju emisije gasova staklene bašte iz proizvodnih pogona za 50 procenata do 2013. godine, uzevši za startnu godinu 2008. godinu. Kako bi se ovo postiglo, pogoni za proizvodnju LCD panela i poluprovodnika uvečće PFC i SF6 redukcione tehnologije i unaprediti sisteme za upravljanje potrošnjom energije

· Smanjenje predviđene emisije gasova staklene bašte od Samsungovih proizvoda za 84 miliona tona kroz petogodišnji period zaključno sa krajem 2013. godine. Ovo se postiže unapređenjem energetske efikasnosti Samsungovih proizvoda uključujući televizore, frižidere i sisteme klima uređaja na najviši nivo u industriji, i smanjivanjem njihove potrošnje u režimu mirovanja sa 1.0W na 0.5W

· Prevazići standarde “dobrog eko-proizvoda”** za 100 procenata Samsungovih proizvoda, što je uvećanje sa dosadašnjih 50 procenata. Ovo uključuje uvođenje ekološke evaluacije za proizvode još u fazi istraživanja i razvoja, i shodno rezultatima unapređivati njihovu energetsku efikasnost, i unapređenje korišćenja recikliranih i ekoloških materijala

· Investirati 5.4 biliona korejskih vona u istraživanje i razvoj, i sve što je u vezi sa inicijativama za eko-menadžment. Ovo uključuje 3.1 bilion korejskih vona za razvoj ekoloških proizvoda, i 2.3 biliona korejskih vona za tehnologije energetske uštede i “pozelenjivanje” proizvodnih pogona

· Jačanje saradnje na polju ekologije sa dobavljačima i partnerima, uključujući podržavanje implementacije sistema „zelenog menadžmenta“ kao što su ISO 14001, i ustanovljenje popisa gasova staklene bašte.

* Emisija gasova staklene bašte naspram prihoda ostvarenog prodajom – Ukupna emisija gasova staklene bašte podeljena je godišnjim prihodom kako bi se dobila stalna mera efikasnosti ekološke proizvodnje. (jedinica: tona CO2/100 miliona korejskih vona prihoda)

** Dobar eko-proizvod – Samsung dodeljuje svakom novom proizvodu ekološku ocenu (Eko-proizvod, Dobar Eko-proizvod ili Premijum Eko-proizvod) oslanjajući se na striktne interne kriterijumime. Da bi se smatrao Dobrim Eko-proizvodom, proizvod mora da prevaziđe osnovne industrijske zahteve, prikaže određene ekološke odlike i zadovolji globalne ekološke standarde.

Leave a Reply