IT

Kompanija SAP ostvarila rast od 20 odsto u trećem kvartal 2010 godine

Kompanija SAP saopštila je preliminarne finansijske rezultate za treći kvartal 2010. godine. Prihod po osnovu softvera i sa softverom povezanih usluga iznosi 2,32 milijarde evra, što predstavlja rast od 20% u odnosu na isti period u 2009. godini (1,94 milijarde evra).

Prihod samo od softvera iznosi 656 miliona evra što predstavlja rast od 25% u odnosu na isti period u 2009. godini. U odnosu na treći kvartal 2009. godine, ostvaren je porast i u profitu po odbitku poreza (12%), kao i u visini osnovne zarade po akciji (11%).

U prvih devet meseci ove godine, kompanija SAP ostvarila je prihod od 6,521 milijardu evra prihoda od softvera i sa softverom povezanih usluga, što predtsvalja rast od 16% u odnosu na isti period 2009. godine.

„Zadovoljni smo zbog ostvarenog dvosicifrenog rasta prihoda po osnovu softvera i sa softverom povezanih usluga, kao i zbog doprinosa kompanije Sybase našim ukupnim rezultatima”, rekao je Verner Brant, finansijski direktor kompanije SAP AG. „U svim regionima zabeležili smo rast u trećem kvartalu, a posebno se istaklo tržište SAD, kao i tržišta u razvoju u Aziji, Evropi i Južnoj Americi. Pritom, imamo dobar raspored prihoda između malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i veći obim poslovanja ukupno posmatrano. Gledano iz ugla proizvoda, Business Analytics je i dalje najtraženiji među korisnicima i nastavlja da bude naš glavni pokretač rasta.”

Više informacija o SAP finansijskim rezultatima za treći kvartal 2010.godine možete pronaći na internet adresi http://www.sap.com/investor.

Leave a Reply