IT

Kompanija Siemens planira smanjenje troškova

Siemens AG je u novembru prošle godine objavio da će na globalnom nivou reorganizovati kompaniju. Kompanija je organizovala poslovanje u tri sektora – Industrija,  Energetika i Zdravstvo. U želji da se sa novom organizacionom strukturom poveća produktivnost i transparentnost, u narednim mesecima kompanija planira optimizaciju svojih administrativnih troškova, što podrazumeva i smanjenje broja zaposlenih.

Nastavljajući program reorganizacije, Siemens AG planira smanjenje broja zaposlenih za 12 600 radnih mesta na pretežno administrativnim poslovima, dok će smanjenje dodatnih 4 500 radnih mesta biti direktna posledica procesa reorganizacije.

S obzirom da su sektori Industrija i Energetika podeljeni u šest divizija, a sektor Zdravstvo u tri i da je pređašnja organizacija imala devet grupacija, administrativni poslovi širom sveta biće od manjeg značaja za dalji napredak i razvoj kompanije, te je redukovanje broja radnih mesta opravdano.

Kompanija Siemens se reorganizovala i po regionima, pa umesto postojećih 70 regionalnih centara, danas postoji 20 klastera. Siemens AG planira da u Nemačkoj umanji broj zaposlenih za 3 500 radnih mesta, Evropi za 3 650 i izvan Evrope za 5 450 radnih mesta. Smanjenje dodatnih 4 150 radnih mesta očekuje se u sektorima Industrija i sektoru Zdravstvo.

S obzirom da je Srbija zemlja u razvoju sa velikim rastom BDP-a i velikim dolazećim investicijama, ova odluka neće uticati na broj zaposlenih kao ni na poslovanje kompanije Siemens u Srbiji.

Leave a Reply