IT

Kompanija Smart d.o.o. jedina u Srbiji obnovila Microsoft Learning kompetenciju u Gold statusu

U okviru programa obnavljanja Microsoft Partnerskih kompetencija na godišnjem nivou, Smart je jedina kompanija u Srbiji koja je obnovila Learning kompetenciju u najvišem Gold statusu.

Partneri sa Gold kompetencijama predstavljaju kompanije koje demonstriraju najviše i najkonzistentnije znanje i sposobnosti u radu sa specifičnim Microsoft poslovnim rešenjima. U skladu sa ovim zahtevima Smart doo angažuje isključivo one Microsoft sertifikovane trenere koji, pored predavačkih aktivnosti, aktivno učestvuju u imprementaciji i konfiguraciji kao i u razvoju najnovijih Microsoft tehnologija.

Prema Microsoft pravilima, ovogodišnje obnavljanje i dodeljivanje kompetencija partnerima će biti strožije i zahtevnije u odnosu na prethodne godine. Za obnovu kompetencija Microsoft prati kvalitet, promet i doprinos svojih partnera. Sada se kompetencije mogu obnoviti u Gold ili Silver statusu što će razlikovati Microsoft partnere po kvalitetu pružene usluge.

U 2011. godini, kompanija Smart d.o.o. će kao Microsoft Gold Partner sa Gold Learning kompetencijom pružati provereno visok kvalitet usluge na polju Microsoft specijalističke edukacije u savremeno opremljenim učionicama po Level VI Microsoft standardu i originalnom Microsoft literaturom (MOC).

Leave a Reply