IT

Kompanija S&T u 2007. godini ostvarila rekordne rezultate

SnT2007. godina za S&T Srbiju, kao i celu S&T korporaciju predstavlja još jednu godinu finansijskog i poslovnog rasta. Na osnovu preliminarnih rezultata, ukupan prihod S&T-a u Srbiji iznosio je 13 miliona evra, što predstvlja uvećanje za 11% u odnosu na prethodnu godinu, profitna stopa bila je dvocifrena, a profit je bio za 23% veći nego lane, posebno na području poslovnih rešenja. Sa ovakvim rezultatima, S&T Serbia svrstala se među najuspešnije u zemlji, učvršćujući svoju poziciju vodećeg IT sistem integratora u zemlji i regionu.

Na globalnom nivou, tokom 2007. godine, S&T korporacija zabeležila je prihod od preko 524 miliona evra, i time ostvarila povećanje od 14% u odnosu na prošlogodišnji, a dostignut je i planirani profit od 13 miliona evra, čime je ostvaren cilj – „rast brži od tržišta“. Skoro polovinu prihoda trenutno čine IT konsalting i usluge; područja koje će se sve više razvijati i ubuduće. Uprkos poteškoćama na berzi, po završetku 2007. cena akcija je porasla za 18% u odnosu na njenu vrednost sa početka godine. Povećao se i broj zaposlenih – na 3150 na nivou cele korporacije, dok u Srbiji taj broj sada iznosi preko 100.

”Uopšte uzev, 2007. je za nas bila veoma uspešna godina. Zabeležili smo rast po svim parametrima dobrog poslovanja: po prihodu, profitu, kvalitetu usluga, broju korisnika, ceni akcija, broju zaposlenih. Veliki broj uspešno realizovanih projekata doprineo je ovakvim rezultatima; a nabrojaću najznačajnije: u javnom sektoru ostvareni su veliki projekti sa Poštom i Institutom Mihajlo Pupin (projekti SAP implementacije), u telekomunikacionom to su bili projekti sa Telenorom, Telekomom Srbije i SBB-om. Ovde bih dodao da je S&T Serbia osvojila Diskobolos nagradu za projekat prve SAP CRM implementacije u zemlji u SBB-u (najvećem kablovskom operateru u Srbiji). Završeni su i projekti uvođenja poslovnih IT rešenja kao što je implementacija SAP-a u Direktnoj trgovini, Infor ERP rešenja u Sojaproteinu, WMS informacionog rešenja u Milšpedu i Jugohemiji. Ogranak kompanije (firma pripojena akvizicijom) koji se bavi realizacijom IT rešenja za finansijske institucije, integrisan je u potpunosti, i sada čini dobro organizovanu i konsolidovanu celinu, što je omogućilo podizanje kvaliteta IT rešenja za banke i osiguravajuća društva.”, konstatovao je gospodin Predrag Vraneš, direktor S&T-a u Srbiji.
Na međunarodnom nivou, za projekte upravljanja servisima za desktop računare, S&T je realizovao višemilionske ugovore za klijente kao što su OMV, Ministarstva odbrane Slovačke i Češke republike.
S&T je razvio svoje demonstracione trening centre za ključne tehnologije, uvećavajući na taj način svoje veštine, kao i operativnu podršku dostupnu celoj S&T Grupi. U isto vreme, ovi nadležni centri ojačali su S&T-ovo regionalno prisustvo.
„Prednosti koje imamo zahvaljujući našem jedinstvenom geografskom položaju i razvoju naših poslovnih mogućnosti, kao i dosledna primena naše strategije, doprinele su postignutim rezultatima“, objasnio je Kristijan Rosner, generalni direktor S&T korporacije, i dodao: „Kroz našu usredsređenost na lokalne i međunarodne korisnike, razvili smo izbalansiranu strukturu klijenata, sa ravnomerno raspodeljenom prodajom – ni jedan od naših korisnika ne doprinosi sa više od 4% ukupnim prihodima, što svedoči o našoj dobroj pozicioniranosti na tržištu.“

Osnovne informacije o S&T Serbia

Leave a Reply