IT

Kompanija VMware otvorila kancelariju u Beogradu

Globalni lider na polju virtuelizacije, kompanija VMware otvorila kancelariju na domaćem tržištu

Posle više godina zastoja, srpsko IT tržište počelo je da se otvara prema svetskim trendovima, što je uticalo na odluku kompanije VMware da investira u tržište i otvori kancelariju u Beogradu. „U ovu investiciju smo ušli jer smo videli potencijale i potrebu lokalnih korisnika za našom tehnologijom, a sa kancelarijom u Beogradu nadamo se da ćemo ojačati poslovne odnose i proširiti partnersku mrežu na tržištu.“, kaže Aleksandra Verhoeve, regionalna direktorka kompanije VMware za Istočnu Evropu.

„ Virtuelizacija je fundament za ’cloud computing’, a VMware je lider na tom području, sa preko 80 odsto učešća na svetskom tržištu. ’Računarski oblak’ je realnost zbog toga što vidimo da je preko 30 odsto svih IT budžeta u Evropi locirano za ’cloud computing’, i to zato što tradicionalni IT više ne može na efikasan način da podržava kompleknost i složenost poslovanja koje je potrebno današnjim korisnicima.“, kaže Aleksandra Verhoeve, regionalna direktorka VMware za Istočnu Evropu. Za kompaniju VMware vrlo je važna edukacija korisnika na lokalnom tržištu, budući da se njihova tehnologija podjednako efikasno koristi u državnom sektoru, energetskim kompanijama i bankarskom sektoru, ali i u drugim velikim kompanijama, kao i u srednjim i malim preduzećima. Tehnologija VMware je široko raširena, o čemu govori podatak da kompanija ima 350.000 korisnika u svetu i 50.000 partnera sa kojima sarađuje.

Leave a Reply