IT

Kompanije SAP i Intel uspostavljaju zajedničku saradnju

Kompanije SAP Research Belfast i Intel Labs Europe objavile su planove o uspostavljanju strateškog partnerstva u oblasti istraživanja

Formiranje saradnje između kompanija SAP i Intel u istraživačkom centru kompanije SAP u Belfastu označiće važnu prekretnicu u bliskoj saradnji između kompanija SAP, najveće softverske kompanije u Evropi, i kompanije Intel, najveće kompanije za proizvodnju procesora na svetu. Nova istraživačka laboratorija nastojaće da objedini istraživanja i razvoj u IT oblasti, fokusirajući se na tehnologiju Cloud Computing i održivi IT.
Istraživačke aktivnosti kompanija SAP i Intel dozvoliće ovim kompanijama da zajednički nastave rad na istraživanjima koja su već u toku. Saradnja ove dve velike multinacionalne kompanije, za cilj ima stvaranje važne baze evropskog znanja i istraživanja i razvoja u Belfastu, u severnoj Irskoj.
Takođe, kroz saradnju sa studentima koji su na doktorskim studijama i unapređujući saradnju koju dve kompanije imaju sa dva lokalna univerziteta, Queens University & University of Ulster, saradnja će imati za cilj da stvori bazu za razmenu znanja između akademija i kompanija, omogućavajući akademijama da rade na industrijski bitnim istraživanjima.

Dugoročni cilj kompanija SAP i Intel jeste razvoj tehnologija koje će podržati efikasnu primenu usluge Software as a Service (SaaS) koristeći cloud tehnologije. Software as a Service menja način na koji su do sada korisnici dolazili do softverskih aplikacija.

Zajedno sa tehnologijom Cloud Computing, očekivano je da će usluga SaaS promeniti tržište softvera omogućavajući korisnicima da plaćaju usluge na bazi korišćenja naspram trenutnih normi koje zahtevaju visoke početne investiciije za kupovinu softverske aplikacije. Nedavna analiza pokazuje da bi tržište usluga cloud moglo dostići vrednost od 150.1 milijardi evra do 2013. godine, što predstavlja tri puta veću vrednost od sadašnje.
Ovo pokreće razvoj takozvanih data centara, od kojih je očekivano da postanu najvažniji činilac smanjenja emisije ugljen-dioksida u ICT oblasti (rast od 7 odsto do 2020. godine). Primećeno je da tri glavne teme (energetski efikasna ICT implementacija, nove računarske arhitekture i ICT omogućava energetsku efikasnost) zahtevaju dodatno razumevanje i istraživanja da bi pružile podršku održivim vizijama usluge SaaS i tehnologije Cloud Computing.

SAP i Intel su idealni partneri za razvoj ovih tehnologija jer obe kompanije poseduju jaku simbiotičku vezu: SAP proizvodi stvaraju potrebu za Intel proizvodima a Intel predstavlja vrhunske platforme za rad najnovijeg softvera kompanije SAP. Razvoj usluga SaaS i Cloud mogućnosti u okviru saradnje pomenute dve kompanije biće značajna demonstracija mogućnosti istraživanja i razvoja u Evropi, a posebno u severnoj Irskoj.

SAP i Intel su globalne kompanije sa velikim brojem geografskih i tehničkih dodirnih tačaka koje im omogućavaju da pokrenu zajedničke projekte na lokacijama koje najbolje služe potrebama obe kompanije (npr. COIL u Palo Altu, LinuxLab u Valdorfu, itd.). Laboratorija je jedinstvena jer predstavlja sredinu za izvođenje bilateralnih istraživanja između kompanija u okviru jedne kancelarije. Ona ima potencijal da obezbedi visok nivo povraćaja od investicija u istraživanja i razvoj, obe kompanije, i koristiće istraživačke timove razvijajući dve platforme za internu diseminaciju istraživačkih rezultata (tj. korporativne organizacije SAP i Intel).

Leave a Reply