IT

Kompaniji Datalab dodeljena nagrada Biznis partner za 2010. godinu

U beogradskom hotelu Continental u sredu je održana svečana dodela nagrada Biznis partner za 2010.godinu. Kompanija Datalab je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade. Nagrada Biznis partner ustanovljena je pre 16 godina u želji da se afirmišu najbolje kompanije i institucije. Specifičnost nagrade je u činjenici da kompanije same biraju i ocenjuju svoje poslovne partnere za kojesmatraju da ispunjavaju određene kriterijume.

DataLab je regionalna kompanija koja u svim zemljama posluje na isti način i po istim principima, aprilagođeno lokalnom tržištu. Od početka poslovanja na tržištu Srbije, Datalab pravi određene pomake kojidoprinose, pre svega, boljem razumevanju ERP problematike i poboljšanju kvaliteta usluga. Edukacijapotencijalnih korisnika je jedan od ključnih faktora za razumevanje i prihvatanje poslovnih rešenja kaoalata koji je neophodan za razvoj svake firme.

U Datalabu posvećuju najviše pažnje sveobuhvatnomsistemu pomoći partnerima i korisnicima počev od Help-a od preko 8000 stranica, video uputstava, skoropredstavljenog besplatnog on-line priručnika za početnike, preko veoma “živog” foruma za korisnike, dokorisničkih tekstova na blogu, saveta, on-line podrške i još mnogo toga.Sve to uticalo je da Datalab SR bude predložen od strane kompanija koje posluju na ovom tržištu zanajboljeg partnera, nakon čega joj je komisija koja razmatra sve predoge i potebne kriterijume, i dodelilanagradu.

„Zadovoljstvo naših korisnika je dokaz kvaliteta našeg rada, na koji smo zaista ponosni. Prema rezultatimaankete, čak 90% naših korisnika bi preporučilo naš programski paket PANTHEON drugim preduzećima.Zbog toga nam je nagrada Biznis partner za 2010. godinu, izuzetno značajna, jer je upućena od našihpartnera koji zaista znaju koji su naši kvaliteti. “ – izjavio je Miodrag Ranisavljević, direktor beogradskogpredstavništva kompanije Datalab i dodao: „Ova nagrada je kruna uspeha koja je došla kao logičan sleddogađaja i kao potvrda odličnih poslovnih rezultata koje naša kompanija beleži u prethodnom periodu, alizahvalnost za postignuti uspeh dugujemo i našim partnerima, kao i korisnicima Pantheona.“

Nagrada Biznis partner ima regionalni karakter i namenjena je kompanijama iz zemalja regiona JI Evrope:Slovenija, Mađarska, Rumunija, Moldavija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija,Makedonija, Bugarska, Grčka, Kipar, koje su pokazale najbolje rezultate u prošloj godini.Nagradu dodeljuje kompanija Mass Media International, a u izboru dobitnika učestvuje veliki brojkompanija i institucija, štampanih i elektronskih medija, poslovnih asocijacija i udruženja.

BIZNIS PARTNER je potvrda poslovne uspešnosti i regionalne prepoznatljivosti, a posebna čast je to, što jeupućena od strane kompanija, privrednih subjekata, koje učestvuju u biranju i ocenjivanju svojih poslovnihpartnera za koje smatraju da ispunjavaju 10 /deset/ postavljenih kriterijuma.

Leave a Reply