IT

Kompaniji POSITIVE uručen Setifikat ISO Standard 9001:2008

IT kompanija “POSITIVE” DOO iz Novog Sada je uvođenjem standarda za upravljanje sistemom kvaliteta postigla visok stepen usaglašenosti poslovnih procesa što je bio osnovni preduslov za dobijanje međunarodnog Sertifikata ISO Standard 9001:2008.
Nemačka kompanija “TUV NORD” ocenila je nakon višemesečnog procesa uvođenja sistema u radne pocedure i organizaciju poslovanja, da je POSITIVE zadovoljio postavljene standarde.

Dobijanje Sertifikata ISO 9001 omogućava novosadskom Positiveu sistemsko sprovođenje definisanih poslovnih procesa čime se postiže dugoročno, strateško unapređenje poslovanja.

POSITIVE je ovom sertifikacijom dokazao svoju visokostručnu osposobljenost i mogućnost da kroz sprovoženje svoje vizije i misije bude istinski partner i lider u zadovoljenju želja i potreba korisnika.

Leave a Reply