time-person-of-the-year-1982-the-computer
IT

Kompjuterski lingvistički algoritam za prastare jezike

Lingvisti iz Kanade i SAD su razradili kompjuterski algoritam koji može da rekonstruiše drevne protojezike od kojih potiču savremene jezičke grupe i porodice. Naučnici se nadaju da će to pomoći da se rekonstruiše istorija razvoja civilizacije na Zemlji.

time-person-of-the-year-1982-the-computer

Već je rekonstruisan prajezik koji je dao 637 jezika jugoistočne Azije i Okeanije.

Leave a Reply