Događaji · IT

Komunikacija na društvenim mrežama

U okviru TELFOR-a održan je 27. novembra okrugli sto “Komunikacija na društvenim mrežama”.

Društvene mreže funkcionišu od porodice pa do nacije i države i u savremenom dobu imaju sve veću ulogu u određivanju načina na koji se rešavaju problemi, vode organizacije, svakodnevno komunicira i dr. ”Facebook” predstavlja danas najpopularniji servis za društveno umrežavanje. Na okruglom stolu su prikazani rezultati istraživanja o stepenu korišćenja društvenih mreža u akademskoj sredini Srbije. Istraživanje je na uzorku od 1664 ispitanika sproveo “Academic Cyber Forum” sa Fakulteta organizacionih nauka.

Okrugli sto je bio prilika da se saopšte i komentarišu rezultati istraživanja. Konstatovano je da 42% korisnika društvenih mreža na njima traži izgubljene prijatelje, 30% se kasnije viđa sa prijateljima koje nađe posredstvom mreže, 68% ostavlja svoje lične podatke na mreži i sl.

Sugerisano je da, dalja istraživanja treba da doprinesu razvoju programa i mera za razvoj svesti o ličnoj bezbednosti na mreži. U tom pogledu svoju ulogu treba da pronađu država, škola i mediji. Korisnici “facebook”-a treba pažljivo da pročitaju uputstva o zaštiti podataka prilikom prvog priključivanja.

Leave a Reply