IT

Konferencija EVROPSKA NEDELJA KVALITETA U SRBIJI

Na Fakultetu tehničkih nauka će se 14. i 15. novembra održati konferencija ‘’Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji’’ u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK).

Konferencija će svečano biti otvorena 14. novembra u 9:30h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka.

* Moto ovogodišnje nedelje kvaliteta je “ Ključni faktor – Kvalitet“

Tradiocionalno po deveti put u Novom Sadu se organizuje Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji, kao deo manifestacije koja se obeležava u čitavoj Evropi, a čiji je osnovni ogranizator Evropska organizacija za kvalitet. Na konferenciji koja se organizuje u Novom Sadu prezentovaće se radovi vezani za kvalitet u različitim oblastima (industrija, zdravstvo, poljoprivreda, obrazovanja i dr.), a biće predstavljene i nacionalne strategije vezane za unapređenje kvaliteta. U okviru konferencije organizovaće se i okrugli sto sa temom „Zaštita životne sredine i upravljanje medicinskim otpadom“.

Najuspešnijim organizacijama u promociji kvaliteta u AP Vojvodini u grupi velikih i srednjih preduzeća i u grupi malih preduzeća, a po mišljenju žirija JUSK-a biće dodeljene godišlje plakete za doprinos razvoja kvaliteta.

Cilj je da se na jednom mestu okupe istraživači iz oblasti kvaliteta ali i osobe iz prakse koje će čuti, ali i u svojim organizacijama preneti šta je buduća strategija razvoja kvaliteta. Sa druge strane čuće se i šta privreda i praksa misli o stanju kvaliteta i pravac u kome se treba ići.

Fakultet tehničkih nauka, kao lider u promociji kvaliteta pre svega u obrazovanju, ali ostalim granama privrede u AP Vojvodini ali i Srbiji, je od prvog dana prepoznao značaj ovakvih manifestacija i po deveti put je suorganizator i domaćin ovako zančajne manifestacije, koja je svakao jedan od bitnih faktora napretka i integracije naše zemlje u evropske i svetske tokove.

Detaljan program konferencije možete pogledati ovde.

Leave a Reply