Događaji · IT

Konferencija “Internet ekonomija”

Danas Conference Center organizuje konferenciju: “Internet ekonomija“, koja će se održati 16. mart 2009. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu.

Učesnici konferencije pokušaće da daju odgovore na nekoliko veoma zanimljivih i važnih pitanja vezanih za poslovanje na Internetu:

  • Kakav je ekonomski potencijal interneta u Srbiji, i kako država može stimulisati investiranje u ovoj oblasti?
  • Kako država može učiniti internet dostupnijim većem broju korisnika, i kako to može uticati na veći ekonomski potencijal internet industrije u Srbiji?
  • Šta donosi ukidanje monopola u oblasti interneta, i hoće li niže cene i veća konkurencija, doneti i veći kvalitet usluga?
  • Koji internet servisi i proizvodi namenjeni srednjim i velikim kompanijama mogu omogućiti smanjenje troškova poslovanja u Srbiji?

Program predavanja i izlaganja:

10:00-10:25 Key note izlaganje: Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Srbije

10:30-11:30 Panel 1. Internet ekonomija – Neiskorišćeni investicioni potencijal

Prof. Dr Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije; Ljubomir Rajšić,Direktor Funkcije Strategije, Telekom Srbija a.d.; Michael Hartmann Business & Marketing Officer – Central & Eastern Europe, Microsoft; Vladan Živanović, generalni direktor Microsoft Srbija;

12:05-13:30 Panel 2. Internet i mediji – Globalni trendovi i lokalna iskustva

Darko Dunjić, direktor EUnet koledža i član borda direktora;Stojan Vatreš, Direktor Razvojnog centra B92; Rade Tričković, izvršni direktor Httpool; Rade Mačković, Generalni direktor Omnicom; Borislav Blagojević, Senior Advisor, Internet and New Media, ComTrade Group;

Leave a Reply