E-servisi · IT

Konferencija sa naglaskom na informaciono-komunikacione tehnologije

Konferencija o tehničkim, administrativnim, finansijskim i pravnim aspektima Okvirnog programa 7 (FP7 – Framework Programme 7), sa posebnim naglaskom na informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), biće održana u Beogradu, od 20. do 21. februara 2008. godine.

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije i Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije organizuju ovu Konferenciju sa ciljem da se najšira i stručna javnost upoznaju sa mogućnostima koje pruža Okvirni program 7 Evropske unije.

Na ovoj Konferenciji, visoki predstavnici Generalnog direktorata za informaciono društvo i medije Evropske komisije objasniće pravila i uslove učešća u programu FP7, kao i način pripreme, podnošenja, pregovaranja i implementacije uspešnih projekata. Na skupu će u ime Generalnog direktorata govoriti Stephan Pascall, savetnik direktora Generalnog direktorata, Willy Van Puymbroeck, šef finansijsko-administrativnog sektora Generalnog direktorata i Morten O. Moller, šef sektora za informaciono društvo Generalnog direktorata.

Takođe, uspešni saradnici na projektima prethodnog programa, FP6, prikazaće svoja iskustva i objasniće očekivanu korist od učešća u projektima.

Sa ciljem da ojača naučnu i tehnološku bazu i promoviše istraživanja i tehnološki razvoj koji podržavaju evropska strateška opredeljenja, Evropska unija je pokrenula 7. Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj pod skraćenim nazivom FP7 (Framework Programme 7). Strateško opredeljenje Evropske unije je podsticanje sopstvenog razvoja koji vodi ka društvu zasnovanom na znanju (knowledge based society), a to je informaciono društvo koje treba da bude konkurentno u svetskim razmerama. Sada je EU otvorila mogućnost učešća u Programu FP7 i zemljama koje nisu njene članice.

Planirano je da ovaj Program traje sedam godina, od 2007. do 2013, a njegov ukupni budžet iznosi više od 50 milijardi evra i znatno je veći od budžeta koji je imao prethodni program FP6.

FP7 je najveći istraživački i razvojni program Evropske unije.

Poseban deo Konferencije biće posvećen prezentaciji kompanija iz zemalja članica Evropske unije i iz Srbije, kako bi se sagledao zajednički interes za saradnju u projektima Programa FP7. Na taj način, potencijalni učesnici u projektima Programa FP7, iz inostranstva i iz Srbije, koji su zainteresovani za slične teme, imaće prilike da u direktnim susretima razmene mišljenja i iskustva i razmotre mogućnost zajedničke saradnje, posebno onih projekata koji su od regionalnog interesa za razvoj zemalja Zapadnog Balkana.

U projektima FP7 mogu da učestvuju pojedinačni istraživači, istraživačke grupe na univerzitetima i institutima, mala i srednja preduzeća, kao i velike kompanije. Od sredine 2007. godine, Srbija se smatra ravnopravnim učesnikom u Okvirnom programu 7, sa statusom pridružene članice (Associate Member), a učesnici iz Srbije mogu ravnopravno sa drugim učesnicima iz Evrope da predlažu projekte i budu njihovi koordinatori.

Kao što to često biva, istraživači i protagonisti najnovijih informaciono-komunikacionih tehnologija, bez kojih se ne može zamisliti nijedno savremeno društvo i njegov razvoj i napredak, znaju da budu brži od svih paragrafa, sporazuma i zakona i da na najbolji i najefikasniji način trasiraju put koji je strateško opredeljenje naše zemlje, a to je put Srbije ka Evropskoj uniji.

Detaljne informacije o Konferenciji FP7 date su na vebsajtu Konferencije: http://fp7.mtid.sr.gov.yu.vietdevtrick/

Leave a Reply