IT

Konkurišite i upoznajte Tajland – PSU Thai Cultural Program 2015

Prince of Songkla University sa Tajlanda poziva studente Univerziteta u Novom Sadu da konkurišu na THAI CULTURAL PROGRAM 2015 i bolje upoznaju predivnu ,,Zemlju osmeha”. PSU dodeljuje dve stipendije za ovaj program. Konkurs je otvoren za sve studente UNS-a.

Stipendija pokriva: troškove učešća (kotizacija  od 950 USD), smeštaja, transporta u lokalu (po Tajlandu), i delimične troškove ishrane.
Stipendija ne pokriva:
troškove transporta iz Srbije do Tajlanda, zdravstveno i putničko osiguranje,  sve troškove ishrane i ostale lične troškove.
Najvažnije info i sve detalje o Thai Cultural Program ćete naći na ovde ponuđenom linku i prilozima.

STUDENTI KONKURIŠU NA SLEDEĆI NAČIN:

Najpre se dobro informišu o programu i donesu odluku da mogu da se prijave. Odluka podrazumeva da studenti imaju finansijska sredstva da sufinansiraju svoj odlazak (u slučaju da dobiju stpendiju) ili u potpunosti finansiraju učešće (u slučaju da ne dobiju stipendiju).

O odluci obaveste Kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu – tako što će uputiti imejl (obavezan naslov poruke: Thai Cultural Program).

Prikupljenu konkursnu dokumentaciju predaju u Kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Motivaciono pismo
2. CV (kratka biografija sa obaveznim kontakt imejlom i br. mob. telefona)
3. Uredno popunjen aplikacioni formular (ovde ćete naći Word doc)
4. Kopija prve strane pasoša

SELEKCIJA KANDIDATA:
Fakultet će za stipendiju nominovati svoja dva najbolja kandidata, koja će zajedno sa ostalim kandidatima sa drugih fakulteta biti u konkurenciji za stipendije. Svi ostali mogu slobodno da konkurišu ukoliko imaju sredstava da finansiraju svoje učešće u programu. UNS nikoga neće ograničavati!  Finalna selekcija 2 kandidata koje UNS preporučuje za stipendiju će se vršiti na kraju, na osnovu nominacija pristiglih sa svih fakulteta. Imena dva studenta koji budu odabrana će biti obavljena na veb sajtu UNS-a.

ROK ZA APLICIRANJE JE: 30. DECEMBAR 2014. godine
Aplikacioni formular možete skinuti sa linka na Thai Cultural Program, ali i preuzeti odavde.
Peporuka je da odmah krenete u akciju prikupljanja finansijskih sredstava – tražite sponzore i stipendije!

http://www.en.psu.ac.th/2-uncategorised/169-thai-cultural-program.html

Leave a Reply