IT

Kontejneri za elektronski otpad Trgovačkoj školi

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine „Piraeus”  banka je, u saradnji sa opštinom Stari grad, Trgovačkoj školi danas donirala  kontejnere za prikupljanje elektronskog otpada. Mirjana Božidarević,  predsednica opštine Stari grad, Biserka Ristić, profesorka Trgovačke škole zadužena za ekološku sekciju, kao i Miroslava Nešić Bikić, rukovodilac Odeljenja za marketing i odnose sa javnošću „Pireus” banke, zajedničkom akcijom su napunili kontejnere starim računarima, diskovima, mobilnim telefonima i drugim elektronskim otpadom. Tim povodom je održan i kratki javni čas na temu ekologije i društveno odgovornog ponašanja kompanija, pojedinaca i institucija.

– Opština Stari grad se već 20 godina aktivno bavi zaštitom životne sredine na svojoj teritoriji. Svake godine Savet za ekologiju  organizuje edukaciju dece na temu zaštite životne sredine. U toku prošle godine sproveden je projekat odlaganja elektronskog otpada u svim osnovnim školama na teritoriji opštine. Postavljeni su kontejneri i organizovana je edukacija dece volontera koji animiraju ostale đake da donose elektronski otpad i odlažu ga na pravo mesto. Ove godine je planirano postavljanje kontejnera i u srednjim školama i ovo je početak novog projekta sa srednjoškolcima – rekla je, između ostalog, Mirjana Božidarević.

– „Piraeus” banka je svesna uticaja koje svaki pojedinac, ali i kompanija ima na životnu sredinu, kao i da su ekonomske posledice nereagovanja na ekološke promene ogromne. Zato smo mi odlučili da se, umesto pasivnog posmatranja, vrlo aktivno uključimo u očuvanje životne sredine i da na ličnom primeru, ali i projektima poput ovog damo svoj doprinos očuvanju životne sredine i racionalizaciji trošenja resursa. Takođe, verujemo da dajemo dobar primer i podsticaj drugim kompanijama da se aktivno uključe u projekte za očuvanje naše planete – istakla je Miroslava Nešić Bikić, rukovodilac Odeljenja za marketing i odnose sa javnošću „Pireus” banke, koja je dodala da je u ovoj banci za šest godina prikupljeno dve tone papira za reciklažu, čime je „spasen život” 34 stabla drveta.

Leave a Reply