IT · Software

Kontrola legalnosti softvera u Crnoj Gori

Crnogorska tržišna inspekcija  počeće naredne sedmice da proverava da li tamošnji privredni subjekti u svom poslovanju koriste legalni softver i da li poseduju licence za njihovo korišćenje

Očekujemo da će većina subjekata, u susret najavljenim kontrolama, uskladiti poslovanje sa propisima i legalizovati softvere koje su do sada koristili bez licence«, saopštila je agenciji Mina-business glavni tržišni inspektor Rada Marković.

Prema njenim rečima, softverska piraterija odosno neovlašćeno korišćenje računarskih programa problem je koji opterećuje Crnu Goru. Marković je dodala da su inspektori prošli obuku na kojoj su im predstavnici Business Software Alliance (BSA) prezentovali metode provere legalnosti i vrste softvera. Ona je ocenila da je kancelarija BSA, koja se bavi zaštitom autorskih prava proizvođača komercijalnog softvera, značajna podrška u nadzoru Inspekcije u toj oblasti.

Imamo dobru saradnju sa kompanijom Microsoft Montenegro koja je spremna da svojim znanjem podrži inspektore u tim aktivnostima”, saopšteno je iz Inspekcije.

U dosadašnjem nadzoru zaštite autorskog i srodnih prava, inspektori su se, kako se dodaje, najviše bavili problemom neovlašćenog iskorišćavanja tih prava u oblasti muzičkog i filmskog stvaralaštva.

Leave a Reply