IT

Korisnici i telekomunikacioni operatori

Centar za razvoj Interneta, u saradnji sa Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL), organizuje u petak, 25. maja 2007. predavanje i diskusiju na temu rešavanja sporova između korisnika i telekomunikacionih operatora, te mogućnostima za donošenje regulative iz ove oblasti, koja se nalazi u nadležnosti RATEL.

Zainteresovani učesnici imaće priliku da se tokom predavanja upoznaju sa evropskom praksom iz oblasti rešavanja sporova između korisnika i telekomunikacionih operatora, kao i aktivnostima koje nacionalna regulatorna tela sprovode u vezi sa tim pitanjem. Tokom otvorene diskusije biće razmatrani načini na koji bi RATEL trebalo da ustroji proces rešavanja sporova na tržištu telekomunikacija u Srbiji.

Predavanje će održati g. Joe McNamee, EU Policy Director u konsultantskoj kući Political Intelligence iz Brisela. Ova kuća se već duži niz godina bavi proučavanjem razvoja sektora telekomunikacija za potrebe Evropske komisije, a Joe poseduje široko praktično iskustvo u
vezi sa izazovima liberalizacije telekomunikacija u zemljama Istočne Evrope.

http://www.political-intelligence.com/page/show/category/Our%20Team/office/Brussels/name/Joe+McNamee

Radni jezik tokom predavanja biće engleski, dok će diskusija biti na srpskom jeziku.

Predavanje i diskusija će biti održani u prostorijama Republičkea agencije za telekomunikacije, Višnjićeva 8, Beograd.

SATNICA

petak, 25. maj

12.45 – 13.00 Prijavljivanje učesnika
13.00 – 14.00 Predavanje: Joe McNamee
14.00 – 14.15 Kafe pauza
14.15 – 15.00 Diskusija
15.00 – 16.00 Ručak

Učešće na predavanju i diskusiji je besplatno. Broj učesnika je ograničen na 50. Formular za prijavu možete popuniti do četvrtka, 24. maja na adresi:

http://www.netcentar.org/doc/161

One thought on “Korisnici i telekomunikacioni operatori

  1. Dusan Marjanovic

    Nazalost netcentar.org nije dostupan, tako da ne mogu da se prijavim :)

Leave a Reply