E-servisi · IT

Kragujevac prvi digitalizovao sve katastarske planove

Kragujevačka Služba za katastar nepokretnosti prva je u Srbiji završila izradu katastra. Projekat Nacionalni katastar biće završen do isteka 2010. godine i trebalo bi da košta 22-26 miliona evra

Prva prestonica moderne Srbije, grad Kragujevac, “stavio je pod jedinstvenu kapu” sve 62 katastarske opštine, zapravo, kompletnu teritoriju od 830 kvadratnih kilometara, što znači da je prvi u Srbiji završio izradu katastra nepokretnosti i digitalizovao sve katastarske planove.

Katastar nepokretnosti je sačinjen na osnovu novog državnog premera, čime su praktično prvi put stavljeni van snage dosadašnji katastar zemljišta i zemljišne knjige. Stvorena je moderna baza podataka o nepokretnostima koja je obuhvatila sva naselja, njih blizu dve stotine organizovanih u šezdeset i dve katastarske opštine, na gradskoj teritoriji koja obuhvata osamdeset i tri hiljade hektara. Na ovaj način napravljena je jedinstvena i pouzdana evidencija o nepokretnostima i pravima na njima koja garantuje pravnu sigurnost svim vlasnicima parcela, ali i budućim investitorima.

Služba za katastar nepokretnosti Kragujevca u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom iz Beograda izradila je sva dokumenta u “papirnoj”, ali i digitalnoj verziji. Kako je katastar nepokretnosti kvalitetna jedinstvena i savremena evidencija o nepokretnostima i o pravima na nepokretnostima, to su se sa izradom ove evidencije na čitavoj teritoriji grada Kragujevca, stekli uslovi za mnogo efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga svim korisnicima katastarskih podataka i vlasnicima nepokretnosti.

Istovremeno, stvoreni su i uslovi za upis u katastar nepokretnosti i svih zgrada, stanova i lokala, koji se nalaze na teritoriji grada Kragujevca, kao i upis hipoteka i drugih tereta i ograničenja, što će omogućiti efikasan razvoj legalnog tržišta nepokretnosti. Do kraja februara Služba za katastar nepokretnosti Kragujevac izradiće i digitalnu bazu svih katastarskih vodova u Srbiji, a do kraja 2009. godine podaci o nepokretnostima biće dostupni putem interneta korisnicima u gradskoj upravi i fizičkim licima.

Projekat izrade i modernizacije katastra nepokretnosti u Srbiji počeo je februara 2003. pripremnim radovima koji su trajali do maja 2004. godine. Izrada kompletnog projekta trebalo bi da se realizuje za oko šest godina, od 1. oktobra 2004. do 30. septembra 2010. godine i odvija se u dve faze: izrada projektne dokumentacije i implementacija i praćenje realizacije.

Budžet za realizaciju ovog projekta dimenzionisan je na 22 – 26 miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz više izvora – od Svetske banke dobijen je kredit od jedanaest miliona dolara, dok je od donacija obezbeđeno 7,55 – 11,55 miliona evra (Nemačka geodetska uprava GDZ milion evra, švedska SIDA pola miliona, Norveška vlada dva miliona, CARDS-EU 4-8 miliona i Austrija 50.000 evra).

Iz nacionalnog budžeta izdvojeno je osam miliona dolara. Deo je projekta koji se realizuje i finansira sredstvima od dvadeset miliona dolara iz kredita Svetske banke, a iz budžeta Srbije sa deset miliona dolara.

Leave a Reply