IT

Kreirajte svoj lični ECDL Profil!

ECDL sertifikacija danas je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja već skoro 20 godina garantuje da nosilac ove sertifikacije poznaje rad na računaru na nivou ECDL standarda.

Da bi stekli ECDL sertifikat potrebno je položiti neke od ponuđenih ispita formiranih u vidu ECDL modula.

ECDL moduli obuhvataju sledeće: osnove računara (OS Windows), osnove interneta (Internet Explorer i MS Office Outlook), obradu teksta (MS Office Word), tabelarne kalkulacije (MS Office Excel), korišćenje baze podataka (MS Office Access), prezentacije (MS Office PowerPoint), IT sigurnost, Onlajn kolaboraciju (OneDrive), obradu slika (Adobe Photoshop), obradu internet stranica (HTML i CSS) i projektno planiranje (MS Office Project).

Na osnovu brzog razvoja informatičkog društva i potrebe za usko profilisanim kadrovima, 2014. godine ECDL Fondacija je usvojila nov program za stručnim profilisanjem kadrova. Uz ECDL Start i ECDL Core, kreiran je i ECDL Profil sertifikat koji će najbolje prezentovati Vaše lične veštine i znanja.

ECDL Start je osnovni Evropski standard za rad na računarima koji obuhvata paket opšteg poznavanja rada sa datotekama, obrade teksta, tabelarnih kalkulacija i korišćenje interneta.

ECDL Core sertifikat se stiče nadgradnjom ECDL Start sertifikata sa polaganjem modula koji garantuju posedovanje znanja u izradi prezentacija i rada sa bazama podataka.

Sa ECDL Profilom omogućeno Vam je da sami birate kombinaciju modula koja Vam najviše odgovara. Položeni moduli će predstavljati Vaš ECDL Profil i oni će biti navedeni na Vašem ECDL Profil sertifikatu. ECDL Profil sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak jednog ili više standard modula za IT sigurnost, onlajn kolaboraciju, obradu slike, obradu internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD, izradu prezentacija, baza podataka ili upotrebu zdravstvenog informacionog sistema.

Sa ECDL Profilom postajete sertifikovani za veštine koje su Vam potrebne, bilo da je motiv bio lične prirode kao potreba za dodatnim obrazovanjem ili da je motiv poslovni razlog. ECDL Profil je fleksibilan tako da kandidati ili kompanije mogu izgraditi Profil koji najviše odgovara njihovim potrebama i vremenom ga menjati nadogradnjom svojih veština, razvojem novih tehnologija ili novim modulima. Iz ECDL kancelarije preporučuju 3 ECDL Profila – Osnovni, Standardni i Napredni – svaki predstavlja različit nivo digitalne pismenosti i potvrda je veština koje posedujete.

U svrhu uspešnog polaganja ECDL modula i sticanje dodatnih znanja, u školi kompjutera Smart School, možete pronaći kurseve koji će Vam predstaviti gradivo neophodno za polaganje svih modula:

 1. Osnove računara – OS Windows 7
 2. Osnove interneta – Internet Explorer i MS Office Outlook
 3. Obrada teksta – MS Office Word
 4. Tabelarne kalkulacije – MS Office Excel
 5. Korišćenje baze podataka – MS Office Access
 6. Prezentacije – MS Office PowerPoint
 7. IT sigurnost – NOVO U SMARTU!
 8. Onlajn kolaboracija – OneDrive – NOVO U SMARTU!
 9. Obrada slika – Adobe Photoshop
 10. Obrada internet stranica – HTML i CSS
 11. Projektno planiranje – MS Office Project

Prisustvovanje kursevima nije uslov za polaganje ispita. Ako kandidat ima tražena znanja, može da se prijavi za testiranje, a nakon uspešno položenih ispita dobija ECDL diplomu, koja je priznata u celoj Evropi. ECDL module možete polagati u ovlašćenim ECDL Testing Centrima, među kojima je i škola kompjutera Smart.

Vaš ECDL Profil raste sa Vama: nema rok trajanja i uvek će biti dokaz Vaših veština i životnog obrazovanja.

Više informacija o kursevima, ECDL modulima i nivoima, kao i ECDL polaganju, možete dobiti na telefon škole: 021 47 28 200 ili putem mail-a: [email protected]

Leave a Reply