kvalitet-softvera
IT

Kurs za ISTQB sertifikovanog testera – osnovni nivo

Termin održavanja kursa je od 3. do 5. jula, 2013. godine, u prostorijama Vojvođanskog IKT klastera u Novom Sadu,Vojvođanskih brigada 28.

Kurs organizuje kompanija Quality House i predstavlja uvod u teoriju testiranja, metodologiju i principe celokupnog procesa testiranja kroz životni ciklus softvera. Uporedo sa teorijom i terminologijom, kurs obrađuje i konkretne metode, tehnike i alate. Polaznik kursa usvaja kako teoretsko, tako i praktično    znanje i veštine. Kurs prati svakodnevne aktivnosti i ulogu softver testera u procesu razvoja softvera.

kvalitet-softvera
Z sve dodatne informacije kao i Prijave za pohađanje kursa i za polaganje kontakt adresa [email protected] ili na telefon: 021 21 00 306.   ISTQB.pdf

Leave a Reply