IT

Kursevi za dobijanje Microsoft-ovih sertifikata

Mudri ljudi kažu da je ulaganje u obrazovanje najsigurniji način da se uloženi novac višestruko vrati. Ipak, u zemlji kao što je Srbija i najobrazovaniji teško pronalaze svoj poslovni put. Osim ako se bave informacionim tehnologijama.

Računari, internet i moderne tehnologije uopšte su u poslednjoj deceniji postali sastavni deo života svih nas. Praktično na svakom radnom stolu i u svakom domu zateći ćete po jedan personalni računar. Veliki rast upotrebe informacionih tehnologija nametnuo je i rast potražnje za stručnjacima različitih profila koji će se brinuti o tome da svi ti računari i prateća infrastruktura budu ispravni u svakom trenutku.

Iz sve većeg broja visokoškolskih ustanova svake godine na tržište rada stigne nekoliko stotina novih IT stručnjaka, ali to i dalje nije dovoljno za stalno rastuće potrebe domaćeg tržišta. Jedan deo njih se odlučuje da svoju karijeru nastavi u inostranstvu, tako da je broj onih koji ostaju na raspolaganju domaćim kompanijama i još manji. Samim time je i konkurencija među njima jaka, pa oni ambiciozniji diplomci traže način kako da postanu još konkurentniji. Naravno, rešenje je u dodatnom obrazovanju, bilo da su u pitanju master studije ili specijalistički kursevi za određene oblasti.

Oba puta imaju svoje razloge „za“ i „protiv“. Master studije obezbeđuju dodatna znanja i iskustva koja mogu doneti višu poziciju i veću platu, ali tek u nekom doglednom vremenu, dok sa specijalističkim kursevima polaznici dobijaju specifična znanja, koja mogu odlično unovčiti, i to odmah, naročito ako u toj oblasti nema previše konkurencije. Jedan od odličnih primera su kursevi za dobijanje Microsoft-ovih sertifikata. Priznati su u celom svetu, cene ih poslodavci koji znaju vrednost informacionih tehnologija, i mogu značajno povećati šansu za dobijanje stabilnog i dobro plaćenog posla u kompanijama svih veličina.

Istraživanja koje je sprovelo udruženje IT kompanija CompTIA kažu da 86% menadžera koji su zaduženi za zapošljavanje uzimaju posedovanje Microsoft sertifikata kao značajan, ponegde i presudan plus kod kandidata čije prijave razmatraju. Isto istraživanje kaže i da 8 od 10 HR menadžera proverava sve sertifikate koje je kandidat priložio, osim u slučaju Microsoft-ovih sertifikata, jer iza njihovog izdavanja stoje proverene institucije i sama kompanija Microsoft.

O tome koji se profil stručnjaka najviše interesuje za programe Microsoft sertifikata razgovarali smo sa Nikolom Markovićem, predavačem u Admin Training Centru. „Najviše se za neke od Microsoft-ovih kurseva interesuju mladi stručnjaci, koji žele da znanja koja su stekli na fakultetu upotpune nekim praktičnim znanjima iz konkretnih oblasti, kao što su administracija mreža ili baza podataka. Takođe, kod nas dolaze i stručnjaci sa velikim iskustvom da bi stekli znanja iz novih oblasti, kao što je cloud computing, ili obnovili znanja i upoznali se sa inovacijama koje donose najnoviji proizvodi, npr. Windows Server 2012“, objašnjava Marković.

Leave a Reply