IT

Lakša identifikacija i brža reakcija na pojavu zaraznih bolesti

U saradnji sa Inicijativom za borbu protiv nuklearne opasnosti, Globalnom zdravstvenom i bezbednosnom inicijativom i Blisko Istočnim konzorcijumom za nadzor zaraznih bolesti, IBM je stvorio jedinstvenu tehnologiju koja standardizuje metod razmene zdravstvenih podataka. Analiza pojave zaraznih bolesti obavlja se automatski, kako bi takve bolesti bile lakše izolovane, a posledice koje mogu da izazovu smanjene.

Bezbedni sistem, Public Health Information Affinity Domain (PHIAD), osmišljen kao WEB portal, instaliran je na Bliskom Istoku, ali partneri projekta planiraju da ovaj sistem bude primenjen širom sveta.

IBM-ova inovativna tehnologija omogućava ustanovama koje se brinu o javnom zdravlju da brzo i efikasno donose pravilne odluke, kako bi reakcija na pojavu zaraznih bolesti mogla da bude sprovedena bilo gde, bez obzira na geografske ili političke granice. PHIAD koristi informacije koje se prosleđuju gotovo u realnom vremenu kako bi bio moguć brz odgovor, kao i poverljivu i sigurnu razmenu podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou, uz istovremenu adekvatnu zaštitu privatnosti na svim nivoima.

Istraživači IBM-a u laboratorijama u Almadenu i Haifi uspeli su da stvore računarsku platformu koja eliminiše potrebu za sprovođenjem uobičajenih komplikovanih procedura koje oduzimaju dragoceno vreme. Tako je stvorena mogućnost da zdravstveni sistem bude fokusiran na kritične tačke, na praćenje promena javnog zdravlja, da na vreme reaguje na moguću pojavu bolesti i da pažljivo analizira situaciju.

„Ova saradnja otvara novo poglavlje u priči o inovacijama u zdravstvenim informacionim sistemima i predstavlja inovaciju koja rešava probleme nedostatka komunikacije i integracije ključnih igrača u zdravstvu širom sveta“, rekao je generalni direktor IBM Healthcare & Life Sciences Industry, Dan Pelino. „Ovaj sistem izgrađen je na poznatoj tehnologiji otvorenih standarda sistema razmene zdravstvenih podataka, koja sada omogućava upotrebu elektronskih zdravstvenih kartona širom sveta. Naša tehnologija pomera dosadašnje informacione sisteme na potpuno novi nivo, poboljšavajući međunarodnu razmenu podataka, koja je u današnjem globalnom društvu izuzetno važna. Zdravstveni sistemi sada mogu da se fokusiraju na prevenciju bolesti, radi dobrobiti pacijenata i društva uopšte“, dodao je Pelino.

Razvoj globalne ekonomije, odnosno razvoj saobraćaja i trgovine uvećao je rizik od katastrofe svetskih razmera koja može biti izazvana infektivnim bolestima. Zakoni mnogih zemalja propisuju da se zarazne bolesti moraju prijavljivati, a nova međunarodna pravila (International Health Regulations) nalažu da pojava infektivnih bolesti koja ima međunarodni značaj, mora biti prijavljena. Do sada, informacije od značaja za javno zdravlje razmenjivale su se faksom ili telefonom i zemlje nisu bile u mogućnosti da pravovremeno proslede informaciju i na taj način zaustave širenje epidemije.

Leave a Reply