IT

Udvostručen profit Lenova

Kompanija Lenovo objavila je danas finansijske rezultate ostvarene u drugom fiskalnom kvartalu, zaključno sa 30. septembrom 2011. Pokazatelj brzog uspona kompanije jeste činjenica da su postali drugi najveći proizvođač računara na svetu, samo jedan kvartal nakon sto su bili proglašeni trećim najvećim proizvodjačem na svetu.

Tokom drugog kvartala, udeo računara Lenovo na svetskom tržištu porastao je za 35,8 odsto na godišnjem nivou, što je sedam puta više od petoprocentnog rasta svetske industrije računara u istom periodu. Ovo je deseti uzastopni kvartal da je kompanija Lenovo zabeležila brži rast od ostatka sektora i osmi kvartal od kako je kompanija Lenovo zabeležila najbrži rast među prva četiri svetska proizvodjača računara.

Sa kontinuiranim fokusom na uravnoteženi rast na svim tržištima, proizvodnim linijama i potrošačkim segmentima, ukupna prodaja za drugi fiskalni kvartal uvećana je za 35,2 odsto na godišnjem nivou, na rekordnih 7,8 milijardi američkih dolara. Kompanija Lenovo takođe je zabeležila svoj najveći ikada ostvaren kvartalni udeo na svetskom tržištu od 13,5 odsto i dobila je udeo u Kini, razvijenim tržištima, kao i na tržištima u razvoju.

Istovremeno, neto zarada dostigla je neverovatnih 87,9 odsto tokom drugog fiskalnog kvartala, dok je profit vlasnika akcijskog kapitala dostigao ukupno 144 miliona američkih dolara.

Bruto dobit kompanije Lenovo u drugom kvartalu porasla je za 59,8 odsto na godišnjem nivou, na 948 miliona američkih dolara, sa bruto maržom od 12,2 odsto. Primarna dobit u iznosila je 166 miliona američkih dolara, što je porast od 55,3 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine. Prihod pre oporezivanja iznosio je 165 miliona američkih dolara, što predstavlja godišnji rast od 62,3 odsto.

Osnovna zarada po akciji iznosila je 1,41 američkih centi, ili 10,99 HK centi. Neto gotovinske reserve na dan 30. septembra 2011. godine, iznosile su oko četiri milijarde američkih dolara. Upravni odbor odredio je privremenu vrednost dividende od 3,8 HK centi po akciji.

„Poslovanje kompanije Lenovo bilo je izvanredno tokom ovog kvartala. Uprkos značajnim investicijama u budući razvoj, prihod pre oporezivanja porastao je, a kompanija je premašila svoja očekivanja” rekao je Liu Čuanzi, predsedavajući kompanije Lenovo. „Tim menadžera razvio je strategije u pravom smeru, izgradio čvrstu korporativnu kulturu, a radni moral svih zaposlenih je na visokom nivou. Odbor je veoma zadovoljan.”

„Za samo dva kvartala, kompanija Lenovo prešla je put od četvrtog do drugog najvećeg proizvođača računara na svetu. Postigli smo uravnoteženi rast na svim tržištima, sektorima proizvodnje i geografskim regijama. U Kini smo nastavili da širimo svoje vođstvo, dok na tržištima u razvoju beležimo rast tri puta veći od rasta samih tržišta. Zahvaljujući uspešnoj inegraciji kompanija NEC i Medison na razvijenim tržištima, po prvi put smo zabeležili obrt sredstava koji premašuje kinesko tržište. Ne samo da se profit znatno uvećao, već je i udeo na tržištu rekordan”, izjavio je Jang Janking, predsednik izvršnog odbora kompanije Lenovo.

“Veoma smo optimistični po pitanju budućnosti industrije računara. Naš cilj nije samo da budemo lideri u proizvodnji tradicionalnih računara, već i da postignemo mnogo više i u drugim PC kategorijama, kao što su smart telefoni i tableti.”

PREGLED PO GEOGRAFSKIM OBLASTIMA

  • Kompanija Lenovo u Kini zaradila je 3,2 milijarde američkih dolara od prodaje (uključujući odeljenje Mobile Internet Digital Home) tokom drugog kvartala, što je godišnji rast od 20,7 odsto na godišnjem nivou, što predstavlja 40,8 odsto prodaje kompanije na svetskom nivou. Tokom drugog kvartala, kompanija Lenovo dospela je na prvo mesto u Kini sa vodećim udelom u proizvodnji od 31,5 odsto, što predstavlja godišnji rast od 2,7 odsto. Isporuka Lenovo računara u Kini porasla je za 25,8 odsto na godišnjem nivou, što je skoro duplo u odnosu na celokupan rast industriji računara u Kini od 15 odsto. Kina je sada preuzela ulogu najvećeg PC tržišta na svetu od SAD-a, a kao vodeći proizvođač računara u Kini, kompanija Lenovo dobro je pozicionirana da ponudi proizvode i usluge koje korisnici u Kini žele, posebno oni korisnici koji žive u kineskim gradovima koji se razvijaju, gde je Lenovo čvrsto koncentrisano na postizanje boljih rezultata poslovanje u odnosu na svoje konkurente.
  • Na tržištima zemalja u razvoju,**Drugi uzastopni kvartal, kompanija Lenovo razvijala se tri puta brže od ostatka IT sektora, sa proizvodnjom računara od 37,9 odsto u regionu, dok je IT sektor zabeležio stopu rasta od 10,9 odsto u drugom fiskalnom kvartalu. Na vodećim mestima bili su Brazil, Indija, Latinska Amerika i Rusija koji su ostvarile prosečan godišnji rast od 42 odsto u proizvodnji računara tokom drugog kvartala. Celokupna prodaja u toku kvartala porasla je za 20,8 odsto na godišnjem nivou, i iznosi 1,3 milijarde dolara ili 16,6 odsto ukupne prodaje kompanije Lenovo na svetskom tržištu. Udeo kompanije Lenovo na regionalnom tržištu porastao je na 8 odsto tokom drugog kvartala, što je pospešeno dvocifrenim tržišnim udelom u Indiji i Rusiji, i potpomognuto marketinčkim kampanjama prisutnim u velikom broju medija.
  • Razvijena tržišta*** Uprkos teškoj situaciji kada je sveukupna proizvodnja računara u regionu opala za 3 odsto u drugom fiskalnom kvartalu, kompanija Lenovo zadržala je pozitivan rast u regionalnoj isporuci računara od 54,5 odsto na godišnjem nivou. Ukupna prodaja ostvarila je značajan rast od 61,1 odsto, na 3,3 milijarde američkih dolara, ili 42,6 odsto celokupne ostvarene prodaje kompanije Lenovo na svetskom nivou. Kompanija Lenovo ostvarila je rekordni udeo na tržištu od 9,1 odsto, što je godišnji rast od 3,4 odsto. Udruživanje sa kompanijom NEC i preuzimanje Mediona, imaju sve veći uticaj na region, sa značajnim udelima ostvarenim u Japanu i Zapadnoj Evropi tokom kvartala. Lenovo /NEC očigledno je lider na tržištu Japana, što stavlja Lenovo na prvo mesto u dva od tri najveća tržišta računara u svetu.

Leave a Reply