Događaji · IT

Letnja škola Arhivistike

Arhiv Srbije je u nameri da poboljsa kvalitet poslovanja i rukovanja arhivskom gradom od strane njenih stvaralaca odlucio da organizuje Letnju skolu arhivistike za ustanove za ciju je arhivsku gradu nadlezan.

Program Letnje skole arhivistike zamisljen je kao upoznavanje polaznika, kako sa zakonskim, strucnim i drugim uslovima u kojima danas funkcionisu registrature i arhivi u Srbiji, tako i sa konkretnim obavezama, postupcima i procedurama prilikom rada sa registraturskim materijalom, arhivskom gradom i njihovom zastitom.

Arhiv Srbije organizuje Letnju skolu arhivistike sa namerom da podstakne strucno obrazovanje i usavrsavanje zaposlenih u registraturama i na taj nacin stvori uslove za njihov efikasniji prakticni rad, a prvenstveno da na odgovarajuci nacin zastiti arhivsku gradu, i tako ostvari tako jednu od svojih osnovnih delatnosti.

Letnju skolu arhivistike otvorio i o znacaju arhivske grade govorio je dr Miroslav Perisic, direktor Arhiva Srbije. Predavaci na skupu su bili vodeci domaci arhivisti i konzervatori koji su tokom dva dana izlozili sopstvena iskustva u radu sa arhivskom gradom i upoznali polaznike kako sa zakonskim procedurama i obavezama, tako i sa postupcima sa arhivskom gradom nakon njene predaje Arhivu i merama koje je neophodno preduzeti u cilju njene zastite.

Poslednjeg dana na programu su bile prezentacije softvera u oblasti elektronskog upravljanja dokumentima, narocito onih koji se odnose na savremene sisteme u oblasti arhiviranja, kao i izlaganje o mogucnostima savremenih arhivskih depoa.

U ovom delu programa polaznicima se predstavila i poznata beogradska firma MFC-Mikrokomerc, lider u nasoj zemlji kada je oblast arhiviranja i upravljanja dokumentima u pitanju. Uvodnu rec dao je Vladislav Miletic, generalni direktor ove kompanije, a prezentaciju pod nazivom „Savremeni sistemi za arhiviranje i upravljanje dokumentima“ odrzao je Igor Knezevic. Svim polaznicima ove skole predocene su dosadasnje aktivnosti MFC-a po pitanju arhiviranja dokumenata u analognoj i digitalnoj formi, mogucnosti softvera Spider.Net koji je nasao svoju primenu u mnogim znacajnim drzavnim institucijama, organizacijama i privatnim kompanijama. Takode, putem ove prezentacije ucesnicima je predstavljen i Data centar koji omogucava svim korisnicima usluga MFC-Mikrokomerca, da na savremen i bezbedan nacin cuvaju dokumentaciju, arhiviranu u analognoj i digitalnoj formi. Ovaj jedinstveni objekat po svojoj nameni u nasoj zemlji, nedavno je otvoren.

O potrebi organizovanja jednog ovakvog oblika edukacije i usavrsavanja, govori veliki broj ucesnika. Preko 70 ustanova stvaralaca arhivske grade za koje je zaduzen Arhiv Srbije uputilo je na nastavu preko 90 polaznika. Veliko interesovanje polaznika i organizatora za ovakvu vrstu usavrsavanja i komunikacije otvara perspektive da vremenom Letnja skola arhivistike postane tradicija.

Leave a Reply