IT

Letnji kurs “Pametne kuće budućnosti”

Ako do sada niste bili u prilici da čujete, BEST Niš je apolitična, volonterska i neprofitna organizacija koja omogućava da studenti upoznaju nove zemlje i kulture Evrope, steknu potrebno znanje i iskustvo, usavrše timski i individualni rad i organizacione sposobnosti. Pripada Udruženju studenata tehnike Evrope – BEST (Board of European Students of Technology), kao jedna od 83 lokalne grupe koje deluju u 30 evropskih zemalja.

I ovog leta BEST Niš organizuje letnji akademski kurs sa temom „Pametne kuće budućnosti“ na koji se možete prijaviti do 25. juna. Iskoristite priliku da provede nezaboravne dane od 20. do 30. jula, u društvu 25 vršnjaka sa evropskih univerziteta.

Akademski deo kursa će biti sačinjen od stručnih predavanja i praktičnog rada – studije slučaja (case study-a) kao i stručnih ekskurzija. Predavanja će držati profesori Univerziteta u Nišu i drgi renomirani stručnjaci iz drugih gradova Srbije. Nakon predavanja, učesnici kursa će biti podeljeni u 10 mešovitih timova koji će za vreme praktičnog akademskog dela kursa, uz pomoć prethodno stečenog znanja, raznih materijala i debate u okviru svog tima, rešavati određeni problem – viziju na zadatu temu kursa.

Po završetku kursa učesnici će prezentovati svoje radove radi dobijanja sertifikata, kao dokaz uspešno pohađanog kursa. Ovaj sertifikat pruža mogućnost studentima za dobijanje kredita na njihovim matičnim univerzitetima po evropskom kreditnom transfer sistemu.

Naravno, kurs nudi mogućnost za kulturnu razmenu učesnika iz različitih zemalja Evrope i ona će biti proširena aktivnostima kao što su: srpsko veče, internacionalno veče, obilazak grada Niša i upoznavanje sa njegovim znamenitostima i kulturnim dobrima.

Takođe, tokom kursa će biti organizovane mini ekskurzije po Srbiji tokom kojih će se posetiti deo kulturno-istorijskih spomenika, u cilju upoznavanja stranih studenata sa našom kulturom, tradicijom i istorijom.

Učestvovanje na jednom ovakvom kursu predstavlja sjajnu mogućnost za upoznavanje ljudi iz raznih zemalja i različitih kultura, kao i za sticanje dugotrajnih prijateljstava nakon kursa. Iskustvo zasnovano na radu u otvorenoj zajednici, gde fizičke granice među državama ne postoje i ne utiču na rad, omogućava inženjerima da u potpunosti razviju kapacitete za rad u internacionalnoj i multikulturalnoj sredini.

Iskoristite šansu, ugrabite priliku i ukoliko studirate neki od tehničkih fakulteta u Nišu, obavezno se prijavite za kurs klikom na link.

Leave a Reply