IT

Letnju kurs “Robotika” u CET-u

U okviru stručnog usavršavanja, u CET obrazovnom centru, od ovog leta možete pohađati kurs robotike.

Za 40 časova, odnosno 10 dana, naučićete osnove elektronike, mehanike i programiranja u okviru robotike. Polaznici kursa dobijaju komponete za samostalnu gradnju robota, od kojih grade svog robota, zatim uče da ga progamiraju i isprobavaju neke od tehnika veštačke inteligencije. Nakon kursa polaznici dobijaju robota u trajno vlasništvo, kako bi mogli da nastave da eksperimntišu.

Detalje o ovom kursu možete pogledati na CET-ovom sajtu u odeljku Stručno usavršavanje.

Leave a Reply