lg
IT

LG Electronics objavio finansijske rezultate za četvrti kvartal i celokupnu 2012. godinu

Kompanija LG Electronics (LG) objavila je finansijske rezultate, u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izveštavanje (IFRS – International Financial Reporting Standards), za 2012. godinu, koji prikazuju konsolidovani prihod od 50,96 biliona južnokorejskih vona (45,22 milijardi američkih dolara) i neto profit od 91 milijardu južnokorejskih vona (80,75 miliona američkih dolara).

lg

I pored pada profita od šest odsto u odnosu na 2011. godinu, operativni profit je značajno uvećan i iznosi 1,14 biliona južnokorejskih vona (1,01 milijardi američkih dolara), za razliku od 2011. godine kada je iznosio 379 milijarde južnokorejskih vona (342,06 miliona američkih dolara).

Što se tiče pojedinačnih poslovnih jedinica kompanije LG, finansijski rezultati izgledaju ovako:

  • Kompanija LG Home Entertainment u poslednjem kvartalu 2012. godine beleži rekordnu prodaju od čak 9,3 miliona jedinica flat panela, što je dovelo do prihoda od 6,44 biliona južnokorejskih vona (5,91 milijarde američkih dolara), odnosno povećanja od 17, 4 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Godišnji operativni prihod iznosi 542 milijarde južnokorejskih vona (480,92 miliona američkih dolara). Kompanija LG Home Entertainment će nastaviti agresivan nastup na tržištu 3D i Smart televizora, ali i nastup na tržištu najnovijih OLED i Ultra HD televizora.

 

  • Kompanija LG Mobile Communications je u odnosu na prethodni kvartal zabeležila povećanje isporuke mobilnih uređaja za 7 odsto i ona je iznosila 15,4 miliona jedinica, od čega su više od polovine bili smart telefoni. Poslednji kvartal 2012. godine je bio najuspešniji za ovu poslovnu jedinicu, kada je zabeležen prihod od 2,81 biliona južnokorejskih vona  (2,58 milijarde američkih dolara), što predstavlja povećanje za 15 odsto u odnosu na prethodni kvartal.

 

  • Kompanija LG Home Appliance je zabeležila je gotovo nepromenjen prihod u odnosu na prošlu godinu, sa prodajom od 2,94 biliona južnokorejskih vona (2,7 milijarde američkih dolara) u poslednjem kvartalu. Kompanija planira da tokom 2013. godine poveća prihode i profit kroz predstavljanje novih proizvoda, uvođenjem naprednih tehnologija i snažnijim nastupom na profitabilnim tržištima.

 

  • Kompanija LG Air Conditioning & Energy Solutions je zabeležila prihod od 4,35 biliona južnokorejskih vona (3,86 milijarde američkih dolara) i operativni profit od 156 milijarde južnokorejskih vona (138,42 miliona američkih dolara). Prioritet za 2013. godinu je uvođenje većeg broja proizvoda sa visokom energetskom efikasnošču, kao i onih uređaja koji su kreirani prema potrebama korisnika na lokalnim tržištima.

 

Leave a Reply