IT

LG objavljuje finansijske rezultate za drugi kvartal 2010. godine

Dobri rezultati u Home Entertainment i Home Appliance poslovnim jedinicama doprineli balansiranju pada profita u poslovnoj jedinici Mobile Communications.

Kompanija LG Electronics (LG) objavila je prihode, koji još uvek nisu prošli internu reviziju, za drugi kvartal ove godine zaključno sa 30. junom 2010. godine. Uprkos recesiji koja se nastavlja, prihodi od prodaje u većini poslovnih jedinica su u porastu u odnosu na isti kvartal prošle godine. Dobri rezultati u Home Entertainment i Home Appliance poslovnim jedinicama doprineli su da se izbalansira pad profita poslovne jedinice LG Mobile Communications.

LG je na svetskom nivou u drugom kvartalu 2010. godine ostvario prodaju od 12,4 milijardi američkih dolara i operativnu dobit od 108 miliona. U okviru LG Home Entertainment prodaja je porasla za 4 odsto u odnosu na prethodni kvartal i 19 odsto u odnosu na prethodnu godinu zahvaljujući prodaji flat panel televizora. Tom prilikom ostvareni su prihodi od prodaje u iznosu od 4,6 milijardi američkih dolara i 24 miliona operativne dobiti. Ukupna količina prodatih jedinica flat panel televizora je porasla na 6,3 miliona jedinica što predstavlja uvećanje od 47 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Kompanija LG Mobile Communications je prodala 30,6 miliona jedinica u ovom kvartalu, što predstavlja rast od 13 odsto u odnosu na prethodni kvartal i 2 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je rezultat kontinuiranog rasta na tržištima koja su u nastajanju i uvođenja novih smart telefona kao što su Ally i Optimus Q. Ukupna prodaja mobilnih telefona je porasla 5,8 odsto u odnosu na prethodni kvartal, ali u odnosu na prethodnu godinu su 29,5 odsto manja zbog ulaganja u razvoj i istraživanje i proširenja kanala na tržištima u razvoju. LG Home Appliance Company demonstrira konstantan pozitivan rast od 29 odsto na 2,3 milijardi američkih dolara prihoda od prodaje i 159 miliona operativne dobiti.

Rast od 11 odsto sa prihodom od prodaje od 1,4 milijarde američkih dolara i operativniom dobiti od 51 milion dolara ostvarila je LG Air Conditioning Company u odnosu na 2009. godinu. Ova poslovna jedinica namerava da ojača svoju globalnu konkurentnost sa novim, energetski efikasnijim modelima i ulaganjima u solarne ćelije i LED osvetljenje kao pokretače budućeg rasta. U okviru poslovne jedinice LG Business Solutions zapažen je prihod od prodaje u visini od jedne milijarde američkih dolara sa porastom od 14,7 odsto u odnosu na prošlu godinu, kao rezultat potražnje za monitor televizorima i LED monitorima širom sveta.

Dobit u drugom kvartalu 2010. godine porastao je za 27 odsto u odnosu na prethodni i dostigao vrednost od 736 miliona američkih dolara (856 milijardi korejskih vona) zahvaljujući dobiti od 815 milijardi korejskih vona od obustavljenih operacija i činjenice da je LG Innotek izostavljen iz konsolidovanih podataka LG-ja.

Kompanija LG očekuje skroman rast u trećem kvartalu 2010. godine kao nastavak globalnog ekonomskog oporavka. LG će nastaviti da uvodi nove proizvode u glavne kategorije, uključujući smart telefone, istovremeno investirajući značajna sredstva u istraživanje i razvoj i marketing kako bi razvila vrhunske proizvode i ojačala svoju poziciju u odgovarajućim kategorijama proizvoda.

Leave a Reply