E-servisi · Internet · IT

Liberalizacija tržišta Interneta

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) je u toku ove godine donela tri opšta akta vezana za liberalizaciju tržišta Interneta, i uputila ih odmah prethodnom Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo radi dobijanja mišljenja o usaglašenosti sa Ustavom i zakonom.

Novo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je u prvih 100 dana Vlade prepoznalo neophodnost brze liberalizacije Interneta, i obavestilo Upravni odbor RATEL-a da nema nikakvih primedbi na tekst navedenih pravilnika.

U skladu sa tim, Upravni odbor RATEL-a je na svojoj sednici od 14.10.2008. godine zaključio da se radi započinjanja procedure njihove primene u Službenom glasniku RS objave:

  • Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta i sadržaju odobrenja,
  • Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za javne telekomunikacione mreže i sadržaju odobrenja,
  • Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države.

Početak primene ovih pravilnika omogućiće snažnu konkurenciju na tržištu Interneta, što će dovesti do uvođenja novih usluga za krajnje korisnike, uz bolji kvalitet i niže cene.

Leave a Reply