IT · Telekomunikacije

Liberalizacija tržišta telekomunikacija na delu

RATEL je na zahtev, zainteresovanih provajdera, koji raspolažu sa odgovarajućom telekomunikacionom infrastrukturom, opremom i dokumentacijom dodelio licence i internet provajdere upisao u registar izdatih odobrenja.

Tako je „YUBC System“ a.d. jedan od najstarijih provajdera 25. decembra 2008. dobio je licence za: javne telekomunikacione mreže, povezivanje sa telekomunikacionom mrežom druge države i pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta.

Leave a Reply