E-servisi · IT

Lokalizacija proizvoda otvorenog koda

U toku je rad na projektima koji se finansiraju iz sopstvenih budžetskih sredstava Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, a predstavljaju lokalizacije softvera u domenu otvorenog koda.

U širokoj ponudi distribucija Linuks operativnog sistema, Ministarstvo se opredelilo za lokazizaciju Ubuntu i Fedora Linuksa. Kompletno prevođenje dokumentacije treba da olakša korišćenje i omogući podizanje nivoa znanja onima koji nisu učili engleski jezik.

Lokalizuje se i softverski paket OpenOfis, sa osnovnim skupom aplikacija za kancelarijsko poslovanje (procesor teksta, aplikacija za tabelarne kalkulacije, aplikacija za prezentacije i aplikacija za male baze podataka).

Programi za pristup Internetu (Fajerfoks) i elektronskoj pošti (Tanderbird), koji pružaju osnovne komunikacione funkcije, takođe se prevode na srpski.

Besplatni softverski proizvodi na srpskom jeziku daju alternativu onima koji žele da imaju legalan softver, a ne žele ili ne mogu da izdvoje novac za popularne komercijalne proizvode, kao i onima kojima su mogućnosti besplatnog softvera dovoljne, ili čak bolje odgovaraju potrebama.

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo se zalaže za legalizaciju softvera, ne samo zbog pritisaka iz sveta i pravnih principa, već i zbog naše softverske industrije, čiju intelektualnu svojinu treba da štitimo.

Elektrotehnički fakultet i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu rade na srpskoj distribuciji Linuksa i Fedore, a Matematički fakultet – OpenOfisa. Elektronski fakultet u Nišu radi lokalizaciju Mozile na srpski.

Leave a Reply