E-servisi · IT

M-parking – funkcionalno i integrisano rešenje u oblasti sistema upravljanja parkiranjem

Preopterećenost saobraćaja u centru grada, nedostatak parking prostora, vozači koji teško nalaze karte za parkiranje i neljubazni inkasanti na ulici predstavljaju tradicionalno neugodan problem većine gradova u regionu.

M-parking rešenje firme Komplus je savremeni sistem koji pomaže parking preduzećima u gradovima i opštinama da uspostave komunalni red, poboljšaju uslove korišćenja javnih parkirališta, povećaju izmenjivost vozila po jednom parking mestu, efikasnije naplate parkiranje i uvećaju budžet za nekoliko puta. Sistem podjednako uspešno funkcioniše i u malim gradskim sredinama kao i u milionskim gradovima.

Šta je m-parking?

M- parking je prvo, potpuno, funkcionalno i integrisano rešenje u oblasti sistema upravljanja parkiranjem (Parking Management System). Ovaj sistem objedinjuje funkciju naplate i kontrole parkiranja što omogućava parking preduzećima da centralizovano upravljaju i apsolutno kontrolišu proces pružanja i naplate usluge parkiranja. M- parking je najuspešniji sistem naplate parkiranja putem mobilnih telefona u svetu. M- parking omogućava korisnicima usluge parkiranja jednostavno i brzo plaćanje parkiranja putem bilo kog modela mobilnog telefona i putem bilo koje mreže operatera mobilne telefonije nezavisno od toga da li su post paid ili pre paid pretplatnici. Korisniku usluga parkiranja nije potrebna posebna prijava ili registracija, kao ni otvaranje posebnog računa kod operatera mobilne telefonije niti kod poslovne banke.

Plaćanje parkinga dostupno, jednostavno, brzo

Kliknite za veću slikuTraženje karte za parkiranje na obližnjim kioscima ili parkomatima zahteva dodatno vreme što predstavlja opterećenje za sve korisnike koje žele brzu i sigurnu uslugu. Sa m -parking Sistemom prodajno mesto se nalazi u ruci korisnika. Samo jedna SMS poruka poslata operateru mobilne telefonije omogućava korisniku da izvrši plaćanje. Usluga parkiranja je dostupna 24 sata na dan / 7 dana nedeljno što omogućava korisnicima plaćanje parkiranja i posle vremena naplate (plaćanje parkiranja za sledeći dan). Princip je veoma jednostavan. Centralno gradsko jezgro može se podeliti na jednu, dve ili više zona, po prioritetima i prema potrebama određenog grada. Na primer, u Beogradu je parkiranje u crvenoj zoni ograničeno na jedan, u žutoj na dva, a u zelenoj na tri sata. To znači da na jednom parking mestu korisnik može ostati samo u ograničenom vremenskom periodu, čime se znatno povećava izmenjivost vozila na tom parking mestu, u nekim slučajevima i do 5 puta. Ukoliko vaš korisnik želi da plati parkiranje putem mobilnog telefona, potrebno je samo da u SMS poruku ukuca oznaku i broj registarskih tablica vozila i pošalje SMS poruku na broj koji se razlikuje u zavisnosti od zone. U roku od nekoliko minuta, vašem korisniku na mobilni telefon stiže potvrda o plaćenom parkiranju u vidu SMS poruke koja sadrži sve potrebne podatke o uplati: parking zonu, broj transakcije, oznaku i broj registarske tablice vozila, vreme isteka parkiranja i cenu. M- parking sistem misli i na vreme korisnika. Pet minuta pre isteka vremena parkiranja, stiže SMS poruka koja će ga podsetiti da plaćeno vreme parkiranja ističe i da ima obavezu da pomeri vozilo ili uplati novi sat parkiranja, ako je to dozvoljeno.

Parkiranje bez inkasanata

Tradicionalni problem svih parking preduzeća u Srbiji je neuspešna naplata parkiranja putem inkasanata. U većini slučajeva inkasanti nesavesno izvršavaju svoje radne obaveze, tako što skraćuju vreme parkiranja vozila na jednom parking mestu i time nanose ogromnu štetu parking preduzeću. Sa m- parkingom ovaj problem je rešen jer nema gotovog novca u opticaju i nema „dogovaranja” jer m- parking registruje svaku transakciju ili nepravilnost. Prednost je u tome što kontrolori na licu mesta samo kontrolišu, a ne vrše naplatu parkiranja.

Efikasni kontrolori na licu mesta

Kliknite za veću slikuKontrola parkiranja se u sklopu m- parkinga sprovodi oslanjanjem na savremene informaciono komunikacione tehnologije. Kontrolori parking preduzeća su zato opremljeni najsavremenijim prenosivim računarima i štampačima koji su bežično povezani. Tehnologijom GPRS prenosa podataka, u roku od par sekundi nakon ukucavanja oznake i broja registarske tablice vozila, kontrolori iz m- parking baze podataka dobijaju sve informacije o tome da li je za određene vozilo plaćeno parkiranje i do kog vremena. U slučaju neplaćanja parkiranja, kontrolor izdaje doplatnu kartu za parkiranje koja se uručuje korisniku ili ostavlja na vozilu. Dakle, nema pregovaranja i nema gotovog novca u opticaju.

Apsolutna kontrola naplate bez gotovog novca u opticaju

M- parking uz pomoć savremene tehnologije omogućava apsolutnu kontrolu nad dnevnim prihodima preduzeća i konstantan uvid u poslovanje. Ovaj savršeni sistem kontrole omogućiće parking preduzeću da znatno uveća dnevne prihode i za godinu dana isplati investiciju. Uvećani prihodi putem m- parkinga omogućiće dalja ulaganja u nova parking mesta.

Uvođenje m-parking sistema

Implementacija m- parking sistema je brza, jednostavna i potpuno nezavisna od tehnološkog nivoa informatičke infrastrukture parking preduzeća. Kompletan m- parking sistem u jednom gradu moguće je uvesti za samo 7 dana i što je najvažnije isplativ je i na 200 i na nekoliko hiljada parking mesta.

Tehnička podrška i usluge

Parking preduzećima omogućena je i sigurna, bezbedna i aktivna tehnička podrška kroz savremenu servis desk funkciju putem „hotline” usluge koja je uvek dostupna u radno vreme parkiranja u gradu. Isto tako, parking preduzećima koja koriste m- parking sistem omogućena je razmena iskustava u radu sa terena koja proizvode nova rešenja i time vrše konstantno funkcionalno osavremenjavanje m- parking sistema.

Leave a Reply