IT

M SAN Grupa prošle godine uspešno sprovela zacrtanu strategiju

Poslovanje M SAN Grupe d.d. u 2009. godini obeležava rast tržišnog udela uz istovremeno smanjivanje troškova poslovanja. U Hrvatskoj tržište IT proizvoda i usluga palo je 24 posto u odnosu na prethodnu godinu, a promet M SAN Grupe u tom je segmentu manji za 7,4 posto. Ukupno je tržište IT i potrošačke elektronike u Hrvatskoj palo nešto više od 30 posto prema dostupnim podacima, dok je prihod M SAN Grupe u Hrvatskoj manji za 9,4 posto.

Uzmemo li u obzir celokupno poslovanje (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Slovenija), tada je pad tržišta znatno veći i iznosi više od 35 posto, dok M SAN Grupa, beleži manji prihod za 19,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.

M SAN Grupa je tako u 2009. godini, uzevši u obzir pad tržišta te relativne udele, povećala svoj tržišni udeo i ojačala svoju poziciju na lokalnom i regionalnom tržištu.

“M SAN Grupa je u 2009. godini posvetila veliku pažnju izgradnji organizacije visokih performansi, što osigurava i usmerava grupaciju na jači rast i razvoj organizacije kroz razvoj intelektualnog kapitala kao temeljne vrednosti grupacije, razvoj organizacije i poslovnih procesa te efikasnijeg sustava upravljanja poslovanjem. Poslovnom agilnošću, efikasnošću i racionalnim upravljanjem vrednostima društva postavili smo standarde distribucije u regiji, vodeći računa o finansijskoj stabilnosti, održivosti rasta i povratu investiranog kapitala. Ukupno 2009. godinu možemo smatrati godinom uspešnog sprovođenja postavljene poslovne strategije”, naglasio je Miroslav Huzjak, predsednik Uprave M SAN Grupe.

U 2010. godini makroekonomsko okruženje biće još izazovnije te je potrebno još razboritije upravljanje rizicima u poslovanju uz daljnje podsticanje inovativnosti, što podrazumeva usredsređenost na partnere i njihovu komparativnu prednost na tržištu kao imperativ u prevladavanju nepovoljnih makroekonomskih kretanja.

Leave a Reply