IT · Telekomunikacije

“Makedonske Telekomunikacije” usvojile novu tržišnu strategiju

Odbor direktora deoničkog društva Makedonske telekomunikacije usvojio je novu strategiju i koncept marketinga za razdoblje od 2008. do 2010. godine. Novi strateški koncept je u saglasnosti sa strategijom Deutsche Telekoma i Magjar Telekoma, kao i sa makedonskom
nacionalnom telekomunikacionom strategijom.

Ključni ciljevi strategije su poboljšanje konkurentnosti u Makedoniji, kao i razvoj u mobilnoj telefoniji i širokopojasnim uslugama. Nova strategija će ojačati proaktivnu ulogu kompanije na makedonskom tržištu, smanjenjem tržišne zavisnosti tradicionalnih govornih usluga, ponuda novih modernih, a istovremeno i osiguravanje budućih prihoda.

Leave a Reply